Virksomhedsøkonomi

Også nej til DK 4 på fællesantennen

BROVST: Det var ikke blot Zulu, der blev nedstemt på generalforsamlingen i Brovst Antenneforening. DK 4, som et medlem havde indsendt skriftlig forslag om at tilknytte udbuddet af programmer, led samme skæbne. 42 stemte imod og 27 stemte for forslaget. De ret klare afstemninger på generalforsamlingen må ses som et bevis på, at medlemmerne er tilfredse med det eksisterende udbud, siger formand Knud Pedersen. - Internet via antennekablet er helt sikkert vores største succes gennem mange år. Der er en løbende stigning i antallet af internetbrugere på fællesantennenettet. Til nytår var der 343 medlemmer, der kører internet via kabelnettet., sagde han. Formanden tilføjede, at der inden længe sker der en justering af Dansk Kabel TV's internettilbud, så de nuværende tre muligheder bliver til fem. Det drejer sig om fem forskellige hastigheder og dermed naturligvis også fem forskellige priser. - ADSL-løsningerne udbygges, men vi glæder os over, at vores løsning stadig er langt den billigste. Det der hos os koster 149 kr. pr. måned ses for øjeblikket til 350 kr. om måneden hos andre, siger han. Knud Pedersen fortæller, at Eurosport er opsagt. Når opsigelsesperioden udløber, skiftes der til Viasat Sport, som er billigere, og nok også en del bedre, mente formanden. - Vores infokanal har også haft en del problemer i det forløbne år. Vi har tidligere investeret i nyt program, og i forbindelse med skiftet lavede vi også ny form for opdatering, det sker via en internetforbindelse til hovedstationen. Desværre har fornyelserne giver store problemer, der har i perioder har været sort skærm, men der er nu igen normal drift, sagde Knud Pedersen. Kontingentet blev forhøjet fra 1300 kr. til 1345 kr. For den mindste tv-pakke er prisen 532,00 kr. Regnskabet blev gennemgået af foreningens kasserer Lars Brøndum. Efter en afskrivning på 350.000 kr. er der et overskud på 7895 kr. Ib Nielsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Han blev afløst af Henrik Honore. Bjarne Bohøj og Lars Brøndum blev genvalgt. Til ny suppleant valgtes Flemming Juul Andersen. jk