EMNER

Også Østervrå-nej til Zulu

ØSTERVRÅ:Medlemmerne i Østervrå Antenneforening sagde ligesom Sæby Antenneforening nej til at få TV2 Zulu på programfladen igen, efter at den for nogle måneder siden overgik til at blive betalingskanal. Til gengæld besluttedes det på generalforsamlingen, at foreningen i nær fremtid skal kunne tilbyde internet-opkobling via antenneanlægget. En meget pågående kampagne i dagspressen om igen at få TV2 Zulu på skærmen, slog altså heller ikke an i Østervrå. På generalforsamlingen sagde samtlige ca. 40 fremmødte nej til fortsat at kunne se kanalen. Det betød samtidig, at medlemmerne slipper for en en ekstra kontingentstigning på 150 kr. om året. I stedet for Zulu bliver programmet DK4 nu en fast kanal. På prøvekanalen vil der resten af året på skift blive vist Viasat Sport, Explorer og muligvis forskellige tyske kanaler. Bestyrelsen mener også, at udbuddet af tegnefilm er rigeligt. Derfor vil Cartoon blive erstattet i første omgang med Extrem Sport og senere med en tysk kanal. Anderledes gik det med forslaget om fremover at kunne tilbyde internet på antenneanlægget. Her var der stort flertal for. Bestyrelsen fik dermed mandat til at arbejde videre med projektet, der ud over medlemmernes egenbetaling betyder et budget på ca. en halv mio. kr. Pengene skal bruges til at få foreningens 15 år gamle net opdateret, bl.a. med udskiftning af forstærkere og fordelerskabe. Det nyrenoverede net vil ud over internet også kunne tilbyde f.eks. pakkeløsninger og forskellige digitale tjenester. Inden generalforsamlingen havde ca. 90 husstande i byen givet tilsagn om at få internet-forbindelse til en favorabel pris. Denne mulighed står stadig åben, men kun i ganske få dage. Bestyrelsen indkalder senere til et orienteringsmøde omkring etableringen af internet. Medlemmerne bliver dog ikke helt fri for kontingentstigninger. Det hænger sammen med almindelige prisstigninger bl.a. på programmer. Heller ikke her havde de fremmødte medlemmer problemer med at godkende bestyrelses forslag til et nyt årskontingent på 1.150 kr., og en stigning på 200 kr. i tilslutningsafgiften til 4.100 kr.. Foreningens regnskab vist et mindre overskud. I løbet af året kom der 35 nye husstande på anlægget, så man nu er oppe på 474 medlemmer. Til bestyrelsen var der genvalg af Tommy Svenstrup og Jens Bakland og ligeledes til suppleanten Søren Møller Jensen. Foreningens revisor er fortsat Østervrå Regnskabskontor og den medlemsvalgte revisor Erik Wulff Sørensen. ÅB + ok