Lokalpolitik

Også plads til et nyt rådhus

Beskeden debat om forslaget til ny kommuneplan

HOBRO:Skulle der blive brug for at bygge et nyt, stort rådhus til den kommende Mariager Fjord Kommune, så skal planlæggerne i Hobro nok finde en plads i Hobro. Det forsikrede teknisk udvalgs formand Preben Christensen (S) en lille skare af borgere, som var troppet op til borgermøde tirsdag aftne i Markedshallen for at høre om den nye kommuneplan. Spørgsmålet om rådhuset kom fra arkitekt Bo Graugaard, Hobro, der spurgte, om man i planlægningen tager højde for, at der i fremtiden kan blive brug for et nyt rådhus. Men Preben Christensen ville på mødet ikke uddybe, hvor et rådhus kan bygges. Og efter mødet var det heller ikke muligt at få præcise svar. - Den politiske styregruppe for Mariager Fjord Kommune har jo endnu ikke besluttet, hvor kommunens adminstration skal ligge. Om den skal samles eller organiseres decentralt med forvaltninger flere forskellige steder. Under alle omstændigheder går der flere år, før der eventuelt skal bygges et nyt rådhus, vurderer Preben Christensen. Politikerne har lige nu forslaget til kommuneplan til offentlig høring. Borgere og organisationer kan inden 15. juli komme med kommentarer, forslag og indsigelser. Men at dømme efter fremmødet på borgermødet er interessen til at overse. Kun en snes mennesker deltog, og spørgelysten var begrænset. Landsbyer låst fast Repræsentanter for landsbyrådet i Hvornum spurgte til muligheden for at udstykke nye byggegrunde i de små samfund. Både vicekommunaldirektør Jørgen Basballe og Rita Mogensen fra teknisk forvaltning måtte skuffe landsbyfolkene med, at reglerne kun i begrænset omfang tillader udbygning i landsbyer. Kommunen må kun "runde" afgrænsningen af landsbyen af, hvor det er naturligt og på den måde inddrage landbrugsjord til by og beboelse. Kommuneplanen bliver i øvrigt den sidste for Hobro Kommune. Den skal vedtages inden årets udgang og gælder, indtil den nye Mariager Fjord Kommune laver sin første kommuneplan om fire-fem år. Planen lægger blandt andet de overordnede rammer for, hvor Hobro Byråd ønsker nye bolig- og erhvervsområder.