Også pleje i eget hjem til plejekrævende

[/20 con rød]Kommunen retter ind efter Servicelovens ånd. Det betyder, at plejekrævende kan få pleje i eget hjem.

FREDERIKSHAVN:Kommunen går ikke på kompromis med Serviceloven. Det slog borgmester Erik Sørensen fast, da byrådet i aftes behandlede Socialudvalgets forslag til ændrede retningslinjerfor, hvordan man tildeler personlig pleje til borgere, der er meget plejekrævende og som lige er udskrevet fra sygehuset. Forslaget har fra den spæde start sat sindene i kog, og socialministeriet har da også blandet sig i sagsbehandlingen allerede inden sagen nåede byrådets bord. Det hænger naturligt nok sammen med, at udvalget lagde det frem som en meget endelig løsning, at stærkt plejekrævende ældre efter endt sygehusbehandling ville blive midlertidigt behandlet i en af kommunens aflastningsboliger eller i en ledig lejlighed i et af leve-bo-miljøerne. Det skete med formuleringen, at hvis det vurderedes at plejebehovet oversteg 28 timer pr. uge, så ville der alene blive tilbudt midlertidigt ophold. Efter en rundtur i det juridiske landskab er forslaget om alene at tilbyde denne døgnplejebehandling nu ændret, således at alene helt fjernes, og det er samtidigt tyde liggjort at den nødvendige personlige pleje og praktiske hjælp tilbydes den enkelte borger efter konkret, individuel vurdering. Det forslag fik byrådets opbakning. Det skete dog først efter en længere debat, hvor politikerne gik i flæsket på hinanden. SF og DF skosede socialudvalgets medlemmer for ikke at have styr på jurastudiets børnelærdom ved at sende et direkte ulovligt forslag videre til byrådet. Og CD skosede SF og Paul Rode for at gå efter hår i suppen for partiprofileringens skyld i stedet for at hjælpe de svage. Uanset motiver udlagde Paul Rode teksten på den måde, at hvis en behandlingskrævende patient efter sygehusindlæggelse og faglig vurdering har krav på en behandling svarende til 28 timer ugentligt eller mere,.ja så har patienten ret til at vælge at få behandlingen i eget hjem - også selv om fagpersoner anbefaler døgnpleje i en aflastningsbolig. - Ellers er det umyndigørelse af borgeren, sagde SF'eren. Ingen gik i rette med den udlægning.