Lokalpolitik

Også reform af Folketinget?

I Danmark oplever vi i disse år en lind strøm af såkaldte reformer. Der er kommunalreform, politireform, gymnasiereform, udligningsreform, velfærdsreform osv

Hvis vi for eksempel tager den nye politireform, så har den medført, at politiet ikke længere har tid til at tage sig af politimæssige opgaver; men i stedet er havnet i en gang papirarbejde, som forhindrer dem i at udføre de opgaver, som befolkningen i hvert fald forventer. Vi har en kommunalreform, som er kommet meget dårligt af sted i den del af Danmark, som jeg bor i. Min kommune kan slet ikke få økonomien til at hænge sammen. Man er afhængig af et tilfældigt tildelt tilskud til vanskeligt stillede kommuner (læs fattighjælp). Dette til trods for at kommunalreformen også rummede en udligningsreform. Kommunalreformen er for mig at se præget af, at det er en reform lavet bare for reformens egen skyld. Ikke for at min del af Danmark skal blive et bedre sted at leve i! Jeg har ikke hørt nogen definere et egentligt mål for reformen. Jeg tror også, at den nye kommunalreform vil være med til at skabe misvækst i store dele af samfundet. Aktiviteterne samles i kommunernes hovedbyer. Resten af kommunen får misvækst På gymnasieområdet snakker man om en reform igen her ca. to år efter den sidste reform. Reform på reform (eller lap på lap). En ting ligger i hvert fald fast, at hver gang man lukker en ¿reform¿ ud af posen, medfører det et kolossalt spild af arbejdstimer. Det være sig hos såvel kommuner som politi og alle andre, som måtte blive ramt af reformer. Hvis ikke man er sikker på konsekvenserne af en reform, bør man undlade reformen. Allerede nu begynder politikerne igen at snakke om ændring af regionsråd og kommunestørrelser. Og hvorfor er det så lige, at det går som det går. Mit bud er, at næsten alle vores folketingspolitikere er teoretikere, der aldrig har prøvet at gå på arbejde - endsige prøvet at blive ramt af en ¿reform¿. Hvad med at ¿reformere¿ Folketinget ¿ her må da kunne effektiviseres!