Også ret til kritik

Det er glædeligt, at formanden for Vesthimmerlands Landboforening, Henrik Dalgaard Christensen, (21.5.) lægger op til et samarbejde med Danmarks naturfredningsforening om at forbedre miljøet og dermed natu-ren i forbindelse med landbrugsproduktionen.

Det tilbud tager vi imod med glæde. Det samme - tror jeg - er tilfældet med størsteparten af danskerne, som ifølge mange undersøgelser gerne vil have en rig og varieret natur, der er fuld af oplevelser for familien Danmark. Men et samarbejde betyder jo ikke, at vi dermed skal være enige om alting. Min opgave som præsident i Danmarks Naturfredningsforening er at tale natu-rens sag - også overfor landbruget. Derfor ja til samarbejde, men også ret til kritik, når den er saglig og nødvendig.