EMNER

Også sorg og lidelse

JUL:Til jul skal vi naturligvis synge de gamle folkekære salmer. Men sådanne siger måske ikke så meget til mennesker, som har ondt i livet. Det gør derimod to knap så folkeligelige julesalmer, som er skrevet af henholdsvis præsten Hans Aldolf Brorson, der i 1732 skrev salmen "Den yndigste rose er funden" og præsten J. Chr. Hostrup, der i 1881 skrev salmen: "Julebudet til dem, der bygge". De to salmer vil jeg derfor ved et par gudstjenester, som alle kan deltage i, sætte fokus på. Samtidig vil jeg ved begge gudstjenester fortælle om, hvordan disse to præster selv oplevede det at miste, sørge, savne og på anden måde lide. I det første vers i Hostrups salme hedder det: Julebudet til dem, der bygge / her i mørket og dødens skygge / det er det lys, som, aldrig slukt / jager det stigende mulm på flugt / åbner udsigten fra det lave / trøster mindelig mellem grave. For mig ser det ud, som om de fleste folkelige julesalmer ikke kommer med trøst til sørgende og lidende. De taler nemlig hovedsalig om freden, fryden og glæden. De giver derfor ikke et klart billede af, hvordan verden ser ud for mange. Men det gør Hostrup med sin salme. For han havde selv oplevet, hvordan sorgen og savnet blev forstærket i juletiden. Det år han skrev salmen, havde han på grund af sygdom måtte holde op som præst. Men han havde også på anden vis prøvet at leve "i mørket og dødens skygge". Han havde nemlig måtte begrave sin første kone samt tre børn fra sit andet ægteskab. Så han kendte til det ved juletid at sørge og savne. Men han kendte også til det at blive trøstet, når han besøgte gravene. De to offentlige gudstjenester finder sted på Østervrå Ældrecenter torsdag 15.12. kl. 14.30 og i Tårs Baptistkirke søndag 18.12. kl. 19. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/ditnordjyske