EMNER

Også udgift

BØRN:Flemming Møller Mortensen (S) kritiserer (24.10.) regeringen for at have indført brugerbetaling på fertilitetsbehandling fra 1.1. 2011. Med al respekt for de par, der ikke er i stand til at få børn på naturlig vis, mener jeg, at brugerbetaling er rimelig. Reproduktion er ikke en menneskeret, men et gode som mange af os har fået tildelt. Når børnene af biologiske/fysiske årsager udebliver, slipper de kommende forældre for den udgift det er at have børn. Endvidere kan vi som forældre ikke komme uden om, at der følger et massivt tidsforbrug med det at have børn. I "venteperioden" har man mulighed for at arbejde ekstra, hvilket kan bidrage til et øget indtjening. Dermed har man mulighed for - uden børn - at reducere udgifterne og øge indtjeningen. Det giver det enkelte par mulighed for at finansiere brugerbetalingen. At få børn tror jeg næppe går af mode. Derfor tror jeg, at de, der virkelig ønsker at få børn, gør meget for at klare den økonomiske udfordring, der ligger i opgaven.