Lokalpolitik

Ohøj, silo i sigte

Silo-vinduer skal afskærmes

FREDERIKSHAVN:Indretning af den tidligere DLG-silo på Frederikshavn Havn til kontorer kan indebære en risiko for sikkerheden til søs. Det fremgår af et overraskende høringssvar til et lokalplanforslag for siloområdet, som kommunen har sendt ud til høring. Det er Forsvarets Bygningstjeneste, der gør opmærksom på, at nye, højtplacerede vinduer i siloens facade mod øst og sydøst vil kunne genere observation af Hirsholm Fyr og andre lysfyr i området Men vinduer kan man ikke undvære inde i siloen, De er nødvendige for at få et rimeligt arbejdsmiljø. Derfor lægger kommunen op til at indskrive hensynet til søfarten i lokalplanteksten. Vinduerne ud mod havet skal ved valg af glas eller ved brug af afskærmningsautomatik sikre, at lyset indefra ikke generer observation af lysfyr i området. En lignende formulering skrives ind i lokalpalnen om belyste skilte og lysreklamer på facaden mod havsiden. For at forebygge, at der opstår lysgener for skibsfarten, henstiller lokalplanteksten til bygherre/arkitekt om at rette henvendelse til Farvandsvæsenet i projekteringsfasen. Frederikshavn Havn har også fået en ændring føjet ind i lokalplanteksten. Den præciserer i den endelige udgave, som skal forelægges byrådet, at der fortsat skal være mulighed for at benytte kajpladsen ved siloen til losning og lastning.