Ok med golf tæt på gravhøje

Golfspillet ved Hegedal er skudt sikkert over den værste sandbunker. Kulturarvsstyrelsen accepterer, at banen mellem Hobro og Valsgaard kommer tættere end 100 meter på fredede gravhøje. Det var ikke mindst den alt for tætte dans med fortidsminderne, som i efteråret fik Naturklagenævnet til at skyde golfplanen i grus. Siden lavede Hobro/Arden Fjord Golfbane A/S en ny tegning, med et reduceret anlæg, der i mindre grad kommer for tæt på gravhøjene. Kun fairways, der ikke kræver terrænregulering, er nærmere end de tilladte 100 meter. Det har Nordjyllands Amt givet dispensation til, og den dispensation siger Kulturarvsstyrelsen god for.