Lokalpolitik

Ok til brev til tilsynsråd

BROVST:Uden kommentarer overhovedet godkendte byrådet i aftes det brev, som skal sendes til Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt i sagen om at tage lægekørsel fra vognmand Poul Erik Reiche. Det var socialudvalget, som i 1996 beslutttede, at vognmand Reiche skull efratages kørslen, som i stedet blev givet til to andre vognmænd. Den beslutning kom tilat koste kommunen en erstatning på 100.000 kr. til Poul Erik Reiche. Dertilkommer sagsomkostninger, så der i alt er tale om et beløb på 213.844 kr., som kommunen har tabt. Tilsynsrådet vil nu have at vide bl.a. om det kommunale tab er betalt af socialudvalgets medlemmer. I brevet svarer kommunen bl.a., at socialudvalgsmedlemerne ik ehar dækket tabet, fordi beslutningen var den bedste for kommunens borgere generelt. Mogens Gade (V), Aksel Vad (V), Jørgen Winther (S), Gerda Nielsen (S) og Erling Jacobsen (S), som alle safd i det daværende socialudvalg, blev sendt udenfor døren, mens byrådet med Kim Bennike (DF) i borgmesterstolen behandlede sagen. Men behandlingen var så hurtigt overstået, at Aksel Vad ikke kunnenå at få en smøg, osm han u7dtrykte det, da han blev kaldt ind igen.