Ok til nyt navn

Medlemmerne af byrådets børne- og kulturudvalg har ingen indvendinger imod, at Sæby Daghøjskole skifter navn til Sæby Kursuscenter. Navneændringen skal dog godkendes af byrådet for at træde i kraft. Sagen skal behandles politisk, fordi daghøjskolen er en selvejende institution, der modtager kommunal støtte. Lars Sørensen klagede ikke Der havde indsneget sig en fejl i en artikel i torsdagsavisen. Vi skrev, at Lars Sørensen, Sæby, har indbragt kommunens salg af DLG-bygningen til Børge Juul for Tilsynsrådet. Det er forkert. Det er beboere på Sæby Havn, der har bedt Tilsynsrådet se på sagen. Sportshal stadig til debat Børne- og kulturudvalget har for første gang drøftet et kommende hal-byggeri ved fritidscentret. Som tidligere omtalt i disse spalter er tre projekter stillet op. Det billigste koster fem mio. kroner, mens gennemførelse af det dyreste løber op i omkring 15,6 mio. kroner. Udvalgsformand Knud Hjørnholm oplyser, at politikerne endnu ikke har lagt sig fast på et af projekterne, og at der arbejdes videre med sagen. Sløj interesse for madordning Kun et enkelt privat firma har åbenbart lyst til at tage konkurrencen op med den kommunale madservice. I hvert fald har kun et firma per 4. juni bedt om kommunens godkendelsesmateriale. Firmaet er fra København og leverer primært mad til kantiner og institutioner. Kommunen holdt informationsmøde for eventuelle leverandører i går, torsdag. Frist for aflevering af godkendelses-anmodning er sat til 1. august, og ordningen starter den 1. oktober 2003. På hjemmehjælpsområdet har den nye frit valg-ordning haft den store interesse fra brugerne. Således har kun fire brugere valgt at droppe den kommunale hjemmehjælp til fordel for en privat leverandør. Udflugt til Lille Vildmose Venstre i Sæby-Volstrup arrangerer tirsdag udflugt til Lille Vildmose, hvor der bydes på et guidet rundtur. Undervejs på turen nydes de medbragte madpakker. DYBVAD Skole må gerne lease møbler Skolerne fattes penge, og i Dybvad kunne skoleledelsen ikke finde penge til indkøb af stole og borde til 100 elever. Investeringen er dog meget påkrævet, og derfor bad skolen de lokale politikere om lov til at lease møblerne. Det har børne- og kulturudvlget nu sagt ja til. Ialt vil skolen lease møbler for 139.140 kroner. Pengene skal betales over seks år. BADSKÆR 1,2 mio. kroner til kloakering Kommunen vil i de kommende år centralisere al spildevandsrensning på Sæby Rensningsanlæg. Det betyder, at der skal graves rør ned i det meste af kommunen, og i den forbindelse vil Badskær blive spildevandskloakeret. Det vil ske i 2004, hvor der er sat cirka 1,2 mio. kroner af til opgaven Byrådet ventes på sit kommende møde at give en anlægsbevilling på 60.000 kroner til forundersøgelser og projektering.