Lokalpolitik

Okker-forurening meldt til politiet

Landmand står til bøde for at rense gødning ud i vandløb

Den gule rest fra gødningen af marken viste sig dødbringende for smålivet i Skelbæk, bekræfter målinger.

Den gule rest fra gødningen af marken viste sig dødbringende for smålivet i Skelbæk, bekræfter målinger.

Som ventet endte det med en politianmeldelse, da Plan- og Miljøudvalget så på sagen om okkerforurening af Skelbæk, Guldager ved Simested. Forureningen blev tilfældigt opdaget den 13. januar, da en biolog fra Vesthimmerland og en fra Rebild kommune så på en alvorlig forurening af Lerkenfeld Å, som Skelbæk løber ud i. Mens man kiggede på følgerne at de 2.000 liter syre, der er røget ud her, opdagede biologerne en landmand på Vesthimmerlands side af kommunegrænsen, der spulede sine drænrør. Det skete uden forholdsregler, hvilket betød at store mængder okker straks gjorde bækken gul af gødningsstoffet. Dermed blev smådyrslivet hurtigt slået ihjel, mens koncentrationen ikke var helt stærk nok til at udrydde fiskelivet. En biolog gik straks over til landmanden og bød ham standse udskylningen, men da var en stor del af skaden sket. Biologerne var ikke i tvivl om, at der var tale om betydelige skader på bækkens liv ved at se den stærke gule farve sprede sit kvælende lag i vandet, og det har målinger af prøver fra stedet nu bekræftet. Klar overtrædelse Ved indhold på mellem 0,2 milligram okker per literdør døgnfluer, slørvinger og andre smådyr. Koncentrationen i Skelbæk var oppe på 0,46 milligram okker per liter. For at større liv som fisk med sikkerhed ville dø af forureningen skulle den dog op på over 2 milligram per liter. Dog vil eventuelle æg lagt af fiskene under okkerstrømmen meget muligt have taget alvorlig skade. - Der er tale om en klar overtrædelse af loven. Vandet som drænrørene blev skyllet med, skal opsamles og destrueres. det blev det ikke, fortæller Plan- og Miljøudvalgets formand, Knud Kristensen (K). Dømmes landmanden bliver der tale om en bøde som straf.