Oktober gav flere ledige i Nordjylland

Mens ledigheden faldt på landsplan, steg den i Nordjylland

NORDJYLLAND:869 flere nordjyder stod uden et arbejde i oktober i år sammenlignet med oktober sidste år. Det viser de nyeste tal over den faktiske ledighed iDanmark. Og mens Nordjylland fik fire procent flere ledige i denne periode, kom fire procent flere i arbejde på landsplan, viser tallene. Udviklingen var forventet. 2004 tegner nemlig til at blive rekordår i antallet af nordjyder, der mister deres arbejde i store fyringsrunder, som det er sket hos blandt andet Flextronics og Danish Crown. Og først i løbet af næste år ventes ledighedskurven at knække i Nordjylland, siger en prog-nose fra det regionale arbejdsmarkedsråd. Akademikere hænger Pædagogmedhjælperne, medlemmerne af Kvindeligt Arbejderforbund og restaurationsbranchen og Nærrings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet er hårdt ramt af ledighed. Alene blandt pædagogmedhjælperne er hvert femte nordjyske medlem arbejdsløs. Hos KAD er den samlede arbejdsløshed 18 procent i Nordjylland. Gruppen af akademikere og magistre har det fortsat skidt. I begge brancher steg ledigheden igen i oktober asmmenlignet med samme måned året før.Tendensen har været den samme sommeren over. Derimod kan ingeniørerne glæde sig over, at deres ledighedskurve ser ud til at rokke sig. I oktober 2003 var 354 ingeniører ledige - i år er tallet 339. Det svarer til et fald i ledigheden på 15 procent. Aars ligger lunt Målt på den samlede gruppe af forsikrede ledige, findes den højeste ledighedsprocent nu på Læsø, i Pandrup og i Hirtshals Kommune. På Læsø er 12,9 procent af samtlige forsikrede ledige. IPandrup og Hirtshals er tallet henholdsvis 12,1 og 10,7 procent. Færrest ledige blandt de forsikrede borgere har Aars Kommune. Her er der blot en arbejdsløshed på 5,2 procent. Sejlflod Kommune markerede sig i øvrigt som en højdespringer i oktober. Her steg den faktiske ledighed med hele 33 procent. I oktober 2003 havde Sejlflod 317 arbejdsløse - i oktober i år var det tal steget til 421.