Oldtid eller oplevelsescenter?

Der er flere forslag til, hvordan Stenaldercentret kan køre videre

Vagn Pedersen, daglig leder af Stenaldercentret, har egenhændigt malet helleristninger og hulemalerier, og arrangeret særudstillinger om forskellige naturfolk. Men hvis Museumscenter Aars kommer til at stå for ledelsen, bliver stilen en anden. Arkivfoto

Vagn Pedersen, daglig leder af Stenaldercentret, har egenhændigt malet helleristninger og hulemalerier, og arrangeret særudstillinger om forskellige naturfolk. Men hvis Museumscenter Aars kommer til at stå for ledelsen, bliver stilen en anden. Arkivfoto

ERTEBØLLE:Skal Stenaldercentret køre videre som nu, blot med et højere kommunalt tilskud? Eller skal Museumscenter Aars ind over og stå for ledelsen og udstillingerne? Det er de to yderpunkter i det oplæg, som politikerne i kultur- og fritidsudvalget skal drøfte på udvalgsmødet på torsdag. Det handler om principperne for, hvad slags sted Stenaldercentret skal være i fremtiden. Vil man lægge vægt på oplevelsescentret, hvor der også er plads til bisonokser og en udstilling om Sydamerikas indianere, eller skal centret være mere ”museumsagtigt” med udgangspunkt i Danmarks oldtid? Faktisk er Stenaldercentret en selvejende institution, så det er i sidste ende centrets bestyrelse, der træffer afgørelsen. Men eftersom stedet er afhængigt af kommunalt tilskud, er det ikke ligemeget, hvad politikerne mener. Kultur- og fritidsudvalget har bedt administrationen om at komme frem med flere forskellige forslag til, hvordan Stenaldercentret kan udvikles og drives videre. Det er de forslag, politikerne præsenteres for på torsdag. Bestyrelsens forslag Det ene forslag kommer fra Stenaldercentrets bestyrelse. Det går ud på at hæve det kommunale tilskud fra 189.000 kroner til 500.000 kroner, eftersom det første beløb ikke rækker. Argumentet er, at centret gør en udmærket indsats. Lige nu forberedes en udvidelse af udstillingen på 1. sal, hvor man drager sammenligninger mellem stenalderen i Danmark og Sydamerika i dag. Bedre skoletjeneste I forlængelse af forslaget er der et andet, som går ud på at hæve tilskuddet til hele 800.000 kroner årligt. For de ekstra 300.000 kroner skal skoletjenesten styrkes. Der skal ansættes en ekstra medarbejder og udarbejdes et færdigt undervisningsmateriale. En filial under Aars Endelig har forvaltningen haft en snak med museumsleder Bo Madsen og bestyrelsesformand Anders Gundersen fra Museumscenter Aars omkring et samarbejde med Stenaldercentret. Ifølge oplægget til politikerne vil det kræve et kommunalt tilskud på 500.000 kroner årligt, hvis Stenaldercentret skal drives som et besøgscenter under Museumscenter Aars. Stedet vil komme til at indgå som en del af museet, og udstillingen og aktiviteterne skal centreres om Ertebølle, men med udblik til forskellige tidsperioder og kulturer. En udbygget skoletjeneste indgår også i disse planer, og der vil også blive plads til aktiviteter, der har noget med udstillingen at gøre. Museumscenter Aars forestiller sig, at Stenaldercentret desuden vil kunne fungere som formidlingssted for de forhistoriske seværdigheder i hele kommunen, for eksempel Hverrestrup Bakker og Borremose. ”Her vil man dels kunne få et overblik over, hvilke andre interessante kulturhistoriske steder, man kan besøge i kommunen, og dels stå i fred og ro og læse om stederne”, hedder det i oplægget. Centret kan også komme til at være en form for kulturcenter for området og kommunen med møde- og kursuslokaler. Hvis politikerne vælger at anbefale Museumscenter Aars-modellen, så vil det sandsynligvis betyde, at personalet på Stenaldercentret skal skiftes ud. Indtil videre er de tre modeller dog kun forslag og ideer, som forvaltningen lægger på bordet i et forsøg på at holde alle døre åbne. I sidste ende kan det vise sig, at alle tre modeller forkastes, og det ender med noget helt fjerde.