Oldtidsmark under møller

Efter at grundvandstanden er sænket, er museet begyndt på sine undersøgelser

Museumsinspektør Anne Louise Haack Olsen var fredag på gravearbejde i den første egentlige udgravning i den del af Østerild Plantage, som er på vej til at blive det nationale testcenter for havvindmøller. Foto: Peter Mørk

Museumsinspektør Anne Louise Haack Olsen var fredag på gravearbejde i den første egentlige udgravning i den del af Østerild Plantage, som er på vej til at blive det nationale testcenter for havvindmøller. Foto: Peter Mørk

Museet for Thy og Vester Hanherred er nu for alvor i gang med de arkæologiske undersøgelser, der skal foretages, før det nationale testcenter for havvindmøller kan rejses i Østerild Plantage. Der er tidligere foretaget omkring 100 prøvegravninger langs den 4,5-5 kilometer lange "hovedvej" ind i området, og nu er museet for alvor kommet i dybden. Længst mod syd i området har man afdækket et hul på ca. 70 kvadratmeter et par meter ned til pløjeoverfladen af oldtidsbondens mark. Denne mark blev engang sidst i bronzealderen eller allerførst i jernalderen forladt på grund af vandstigning og forsumpning af området, og museumsinspektør Jens-Henrik Bech regner med, at denne store forandring i landskabet, der i øvrigt er hævet havbund, fandt sted for 2500-2800 år siden. Oven på pløjelaget findes et halvt meter tykt tørvelag, hvori arkæologerne stadig finder uforrådnede planterester, og oven på laget har de fundet tydelige spor, afsat af husdyr. Øverst er der et sandlag på halvanden meter, som skyldes de næste mange århundreders sandflugt, indtil plantagen blev rejst i perioden 1889-1940.