Lokalpolitik

Ole Madsen stopper i politik

Har p.g.a. arbejdspres sagt nej til at lade sig genopstille for S

HOBRO:Det bliver ikke til nogen lang politisk karriere i Hobro Byråd for socialdemokraten Ole Madsen, Hobro. Han trådte i februar til som substitut for partifællen Mads Gammelmark, og selv om han holder meget af de politiske udfordringer, har han allerede bestemt sig for at trække sig ud af byrådet. Det sker, når denne periode udløber samtidig med dannelsen af den nye Mariager Fjord Kommune ved årsskiftet til 2007. Beslutningen om ikke at genopstille på den socialdemokratiske liste har ikke været let for Ole Madsen. Han brænder for det politiske arbejde, og ville også meget gerne have været med til at sætte sit præg på politikken i den kommende storkommune. - Men det er ganske enkelt ikke forenligt med mit arbejde. Tiden er ikke til det, siger Ole Madsen. Han er formand for Dansk Metal i Hobro, og da Dansk Metal i Danmark står over for store strukturmæssige forandringer, forudser Ole Madsen, at han i hvert fald de kommende år ikke får mindre at se til. - I forvejen bruger jeg 60 timer om ugen på Metal, mens weekenderne går med at læse på teksten til byrådsarbejdet. Det kan jeg ikke byde hverken mig selv eller min familie i længden, siger Ole Madsen. Derfor har han valgt at holde en pause som byrådspolitiker. - Men beslutningen har været utrolig svær. Det byråd, der skal vælges, får jo afgørende indflydelse på den politiske kurs i den nye storkommune, siger Ole Madsen. Han er sikker på, at han kommer til at fortryde sin beslutning, og han er også allerede blevet skoset af mange for ikke at sige ja til en ny tørn. - Men det er altså også vigtigt, hvad der foregår i Dansk Metal, og man skal jo i øvrigt heller ikke glemme, at vi som fagforening med stor sandsynlighed også uden mig bliver repræsenteret i det nye byråd, siger Ole Madsen. Dermed refererer han til, at en af kandidaterne på den socialdemokratiske fællesliste bliver Finn Cilleborg, Assens. Han er nuværende viceborgmester i Mariager Kommune, og i det civile er han kasserer for Dansk Metal i Assens. - Han vil på glimrende vis kunne repræsentere os i det nye byråd, siger Ole Madsen. Selv udelukker han ikke et politisk come back på et senere tidspunkt. Han er 44 år, og han øjner chancen for at være med, når der i 2011 atter skal vælges et nyt byråd. - Jeg anser ikke kampen for at være slut. Jeg er bare gået til pause, siger Ole Madsen.