EMNER

Ole Rørbæk, SF og de borgerlige

INDFLYDELSE:Ole Rørbæk kan i et indlæg ikke få mine landspolitiske udtalelser om SF’s forhold til Socialdemokraterne til at stemme overens med konstitueringen i Frederikshavn. Hvis jeg var Ole Rørbæk, ville jeg feje for egen dør, før jeg gjorde mig morsom på andres bekostning. Det er paradoksalt, at Ole Rørbæk skoser SF for at gå til bal med de borgerlige, al den stund Ole Rørbæk og Socialdemokraterne har arbejdet tæt sammen med de borgerlige i sidste byrådsperiode og ført den mest højreorienterede politik, man kan forestille sig, da partiet forslog at privatisere forsyningsselskaberne. Ole Rørbæk skal hele tiden huske på, at forhandlingerne om magten i Frederikshavn endte, som de gjorde, fordi Socialdemokraterne begik den helt uhørt taktiske brøler at spille på to heste. Efter en underskrevet aftale med SF på valgnatten, optog de lokale socialdemokrater med Jens Hedegaard i spidsen forhandlinger med V med henblik på at lave en S-V konstituering . Da Socialdemokraterne indså, at partiet var ved helt at miste magten tog det i desperation kontakt til DF. Mere højreorienteret kan det vel ikke blive! Vi SF’ere har tænkt os at præge politikken i det nye byråd i SF-retning og vil gøre vores indflydelse gældende i forhold til vores mandattal og parlamentariske placering. Jeg vil opfordre Ole Rørbæk og Socialdemokraterne til at gøre det samme.