Trafikpolitik

Ole Stavad presser på for omfartsvej TRAFIKBELASTNING: Påtrængende behov for omfartsvej ved Brovst, skriver Ole Stavad i en henvendelse til minister

In­den for en stræk­ning på otte-ni km går ho­ved­vej A11 gen­nem de tre byer Ar­ents­min­de, Halv­rim­men og Brovst (bil­le­det). arkivfoto: henrik louis

In­den for en stræk­ning på otte-ni km går ho­ved­vej A11 gen­nem de tre byer Ar­ents­min­de, Halv­rim­men og Brovst (bil­le­det). arkivfoto: henrik louis

JAMMERBUGT:Folketingsmedlem Ole Stavad (S) presser nu på hos transport- og energiministeren for at få realiseret planerne om en omfartsvej ved Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. - Der er et påtrængende behov for en hurtig planlægning og gennemførelse af omfartsveje ved de tre byer, og der er behov for omfartsvejen for at få den nye Region Nordjylland til trafikalt at hænge sammen med gode vejforbindelser fra Thy og Mors til Aalborg og resten af regionen, påpeger Ole Stavad i henvendelsen til transport- og energiminister Flemming Hansen (K). Henvendelsen blev sendt i går. I Ole Stavads spørgsmål til ministeren hedder det bl.a.: - Transport- og energiministeren bedes redegøre for de planer og overvejelser, der er i ministeriet for en omfartsvej ved Brovst, Halvrimmen og Arentsminde på hovedvej A11, som Vejdirektoratet i en rapport fra 2006 selv har anført som trafikbelastende bygennemfart, og som også er vigtige investeringer for at få den nye Region Nordjylland til trafikalt at hænge sammen med Thy og Mors til Aalborg og resten af regionen. - Gennem en lang årrække er der de fleste steder med en stor trafikbelastning etableret omfartsveje og nye vejføringer, som fører trafikken uden om byerne, hedder det videre i Ole Stavads henvendelse. Det gælder også strækningen på de ca. 90 km fra Aalborg til Thisted, hvor Arentsminde, Halvrimmen og Brovst er de eneste byer, som hovedvej A11 går igennem. Inden for en samlet strækning på 8-9 km går hovedvej A11 gennem de tre byer. - Vejstrækningen har en høj trafikbelastning, der også omfatter mange tunge køretøjer. Om sommeren er trafikken i perioder meget tæt. Med de nye regioner, hvor Mors og Thy med Thisted som hovedby bliver en del af Region Nordjylland, er det endnu vigtigere at sikre gode vejforbindelser, hvis det skal lykkes at binde den nye region sammen. Det vil også være et vigtigt bidrag til større trafiksikkerhed med færre ulykker. - Endelig vil det skabe nye muligheder for at udvikle de pågældende byer, som i dag er delt midt over af en hovedvej med tæt og tung trafik, mener Ole Stavad. I forbindelse med de nordjyske folketingspolitikeres åbningsdebat på NORDJYSKE Medier i oktober rejste Ole Stavad spørgsmålet om omfartsveje ved Brovst og stillede i udsigt, at han ville rejse sagen over for ministeren i begyndelsen af det nye år, når hovedvej A11 var overgået til staten. Begge dele er nu sket.