Ole Stavad tordnede mod regeringen

Socialdemokraterne og LO i Farsø stod bag velbesøgt møde hos Fru Jensen

FARSØ:Der blev tordnet mod den siddende VK-regering, da Socialdemokraterne og LO i Farsø holdt 1. maj-møde hos Fru Jensen på Søndergade. Men vidste man ikke bedre, kunne det lige så godt have været en hyggelig fælles omgang morgenmad med dertil hørende små skarpe. Det hjalp dog gevaldigt på billedet af en rigtig 1. maj, at tidligere skatteminister Ole Stavad var taget tidligt hjemmefra for at være sammen med sine partifæller i Farsø. For her var det en skarp Ole Stavad, som kritiserede den siddende regering for at blæse på folk og kun tænke på penge. - Danskerne står over for et grundlæggende valg. Vil vi solde velfærdssamfundets værdier op, eller vil vi prioritere at få 150 kroner mere i tegnebogen i form af skattelettelser, der skal finansieres af nedskæringer? Ole Stavad talte sig varm, og selv om der var et manuskript til talen, blev det ikke brugt. Og det var da også en vigtig sag, der blev fremhævet. - Med den siddende regering ser vi nu, at arbejdsløsheden igen er begyndt at stige, og det er ærgerligt, når vi lykkedes med at fjerne så mange uligheder, mens vi havde regeringsmagten, sagde Ole Stavad. - Der er ikke noget mere ondskabsfuldt end arbejdsløshed, og den regering vi har nu, må meget gerne ende med at blive en parentes. Dén bemærkning gav en del bifaldende mumlen blandt de cirka 40 fremmødte. Stavad høstede også anerkendelse ved at minde forsamlingen om, at det sådan set ikke drejede sig om et valg mellem Lykketoft eller Fogh. - Nej, det handler i bund og grund om hvilken samfundsudvikling, vi vil have, sagde Ole Stavad. Han fik senere på formiddagen opbakning fra den lokale formand for SiD, Gert Jakobsen. - I 2003 fremlagde Verdensbanken en rapport, der viser, at en stærk fagbevægelse betyder større velfærd, og i lande hvor lønmodtagerne er velorganiserede med stærke fagforeninger, er ledigheden lavere, sagde Gert Jakobsen Og konstaterde derefter tørt: - Den danske regering burde kigge til Verdensbankens rapport, for man har jo altid lov til at blive klogere. Gert Jakobsen kom også ind på arbejdsløsheden i det danske samfund. - Da den borgerlige regering overtog magten, var økonomien sund og beskæftigelsen var høj. Ledigheden var rekordlav med 140.000 ledige, hvilket er den laveste ledighed siden 1976. - Og på bare et år er 20.000 flere blevet arbejdsløse, og det problem har regeringen ikke tænkt sig at gøre noget ved, sagde Gert Rasmussen. I øvrigt var kredsens folketingskandidat Vagn Flink Petersen også taler, og der var levende musikalsk underholdning til kaffen og rundstykkerne.