Ole Vagn er gået ind i sagen om familiesammenføring i Øsløs

Ægteparret Frode Jakobsen og Hat Chantharasorn har drøftet deres sag med Ole Vagn (S).

Mandag eftermiddag var det lokale folketingsmedlem Ole Vagn Christensen inviteret hjem til Frode Jakobsen og Hat Chantharasorn i Øsløs, hvor han blev orienteret om familiens problem med at få Hat Chantharasorn’s 16 årige søn til Danmark. Viet Da Frode og Hat blev gift for tre år siden, ville Hat’s tidligere mand ikke give slip på den fælles forældremyndighed, og den dengang 13-årige søn blev boede sammen med sin far i Bangkok. Sønnens levevilkår blev dramatisk ændret den 1. april i fjor, da faderen omkom ved en arbejdsulykke. På den baggrund har familien i Øsløs forgæves søgt om at få sønnen til Danmark, men Udlændingestyrelsen har givet familien afslag på anmodningen. Vil se så sagen Ole Vagn Christensen fortæller, at han har fortalt ægteparret, at han skal have en fuldmagt fra begge, så han kan få aktindsigt i sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen. Den fuldmagt har han fået overdraget. - Jeg vil et spadestik dybere i sagen, siger Ole Vagn Christensen og fortæller videre, at han fik lejlighed til at læse afslagene og begrundelserne fra Udlændingestyrelsen, som er sendt til familien. - Jeg har hæftet mig ved Udlændingestyrelsens henvisning til FN’s børnekonvention, som siger, at børn over 15 år godt kan blive sammenført med deres forælder, hvis særlige forhold gør sig gældende, siger Ole Vagn Christensen, og det mener han, er tilfældet i Frode og Hat’s sag. Ministeren Når Ole Vagn Christensen er nået til bunds i sin efterforskning, vil han efterfølgende i Folketinget stille integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) spørgsmål om sagen. Men måske kan sagen fra Øsløs blive løst tilfredsstillende inden. Til Ritzaus Bureau har Rikke Hvilshøj udtalt, at hun vil arbejde for, at vilkårene for at få børn bragt sammen med en af deres forældre i Danmark vil blive lempet. De lempede regler vil også omfatte børn ældre end 15 år. Kravet er fortsat, at den ene forælder skal have tilknytning til Danmark, og det krav opfylder Frode Jakobsen og hans hustru Hat Chantharasorn. Rikke Hvilshøj nævner eksempler på børn i hjemlandet, som Danmark gerne vil være med til at undgå, og tilfældene kan være alkoholisme eller narkomani hos den tilbageværende forælder i hjemlandet. Eller tilfælde, hvor barnet er hjemløs eller bor under vagabondlignende forhold. Hun peger også på sager, hvor barnets ene forælder i hjemlandet bliver gift igen, og den nye papforælder ikke vil kendes ved barnet. Ændringen af reglerne er af administrativ praksis, og derfor kræves der ingen ændring af udlændingeloven. Formsag På baggrund af ministerens udmelding forventer Ole Vagn Christensen nu, at der på det nærmeste er tale om en formsag for at få sønnen til Danmark. - Jeg vil naturligvis følge det tæt, at det ministeren har sagt, også bliver til realiteter, siger det lokale folketingsmedlem.