Lokalpolitik

Olesen: - For få penge til Hjørring

Finn Olesen (S) havde forventet flere penge fra aftalen mellem regeringen og kommunerne

HJØRRING:- Jeg må sige, at jeg havde forventet flere penge til kommunerne. Da jeg var til repræsentantskabsmøde I Kommunernes Landsforening for nylig var forventning, at aftalen ville give kommunerne cirka tre mia. kr. mere. Det blev kun til godt halvdelen, nemlig 1,6 mia. kr., siger borgmester Finn Olesen (S) om aftalen, som Kommunernes Landsforening og finansminister, Thor Pedersen (V) indgik i weekenden. Det er endnu for tidligt at sige, om Hjørrings andel er tilstrækkelig til at holde besparelser og dermed serviceforringelser væk fra kommunens borgere. Finn Olesen har tidligere meldt ud, at kommunens smertensbarn - udgifterne til sundhed - i form af betaling til sygehusindlæggelser og genoptræning ser ud til at blive 5-15 mio. kroner større end forventet. I aftalen er der ganske vist sat 300 mio. kr. ekstra af til genoptræning, men Hjørrings andel på cirka tre mio. kroner rækker jo ikke langt, hvis budgettet skrider med 15 mio. kroner. - Tre mio. kroner er altså ikke ret meget i det regnestykke, siger Finn Olesen. Kommunerne får desuden en pulje på 1,3 mia. kroner til ældre-, skole-, og socialområdet. Fordelingen mellem de enkelte områder ligger først klar 20. juni. Økonomisk forvaltning anslår Hjørrings andel til cirka 15,6 mio. kroner. Hvis budgetudviklingen fortsætter uændret i 2007 kommer Hjørring ud med et underskud på 42 mio. kroner, anslår økonomisk forvaltning. Hjørring får dog en del af den pulje på 424 mio. kr., som regering i fjor satte af til midtvejsregulering for 2007. Hjørrings andel anslås til fem mio. kroner, som der ikke er budgetteret med. Finn Olesen mener, at det med aftalen kan blive svært at leve op til borgernes forventning til serviceniveauet. - Det er ikke mange penge, vi får med den nye aftale, hvis vi skal udvide servicen på ældre - og skoleområdet, som regeringen jo lægger op til, siger Finn Olesen. Han håber, at der følger ekstra penge med efter sommerferien, når regeringen vil til at diskutere kvalitetsreform i dent offentlige med kommunerne. Thors hammer Borgmesterens mundvige bevæger sig faktisk kun i opadgående retning, når han tænker på, at man slap for ”Thors hammer ”. Det frygtede våben blev liggende i skuffen under forhandlingerne med Kommunernes Landsforening. Finansministeren har nemlig ret til at skære i statstilskuddet til kommunerne - det såkaldte bloktilskud - hvis de har brugt flere penge i 2006, end aftalt med regeringen. Det har Hjørring storkommune faktisk. Samlet set knap 56 mio. kroner for meget. Finansministeren besluttede sig imidlertid for et bruge en ”filthammer” . Merforbrugende kommuner fik et let gok med hammeren. I stedet for at skære i tilskuddet, tvinger han ”kun” Hjørring til at fastfryse de 20 mio. kr., som kommunen har stående i bundne midler. Kommunen kunne have hævet en tredjedel af de bundne midler i 2008, og de efterfølgende år, men må nu i stedet vente i fem år med at gøre det. Løsningen er dog langt bedre for kommunen end at skulle vinke farvel til knap 56 mio. kroner i bloktilskud hvert år.