Lokalpolitik

Olesen har en plan - 0,07 i aktion

43 borgere har indsendt kommentarer til planstrategien. Borgmesteren er tilfreds

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

By­rå­dets am­bi­tio­ner på na­tur­om­rå­det er helt util­stræk­ke­lige, me­ner fle­re bor­ge­re. AR­KIV­FO­TO: hen­rik louis

HJØRRING:Borgmester Finn Olesen og byrådet har en plan - og en planstrategi - for Hjørring Kommunes fremtid. Den er så spændende at 43 borgere - knap 0,07 procent af kommunens 68.000 indbyggere - gik i aktion med pen og papir i høringsperioden. De 43 borgere indsendte tilsammen 30 forslag og kommentarer til planstrategien. Det lyder måske som en lidt mager høst. Kommunen har immervæk afsat 265.000 kr. og utallige mandetimer til at komme i dialog med borgerne om planstrategien. Men på rådhuset glæder man sig over borgernes respons. - Idéerne bobler i Hjørring Kommune¿Borgere og foreninger i Hjørring Kommune er kommet med masser af idéer til kommunens fremtidige udvikling¿. Interessen for at skabe nye aktiviteter har været stor, kan man læse i en pressemeddelelse udsendt fra rådhuset torsdag. Manden på gaden Borgmester Finn Olesen (S) siger: - Jeg kunne da godt have ønsket mig flere kommentarer fra borgerne, men jeg synes det er udmærket. - Vi har jo også fået mange tilkendegivelser til møderne om planstrategien og når vi har talt med borgere på gaden, pointerer han. Kommunens projektkoordinator for planstrategien, Bettina Hedeby, fastslår at kommunen ikke har haft et mål om at opnå et bestemt antal kommentarer fra borgerne. - For os er det indholdet, der er afgørende ¿ samt at vi har fået talt med alle de folk på gaden og til møderne, siger hun. De møder, der har haft et konkret emne, f.eks. kultur og fritid, har været det mest givende. - Det er nemmere at forholde sig til det helt konkrete, mener Bettina Hedeby. Konkrete ønsker Det bærer de 30 kommentarer også præg af: Størsteparten drejer sig o meget konkrete ønsker, såsom cykelstier og byggegrunde. - Det ser vi ikke som noget negativt, men som udtryk for at folk forholder sig til deres nærmiljø og engagerer sig i det, understreger Bettina Hedeby. Andre har derimod fået den opfattelse, at interessen for planstrategien har kunnet ligge på et lille sted hos borgerne. - Kommunens besvær med at råbe borgerne op i planstrategi-processen demonstrerer et demokratisk problem. Jo længere væk fra folk beslutningerne tages, des lettere er de at tage, og des mindre medejerskabsfølelse kan man forvente fra borgerne, skriver Mona Jensen, Bindslev, i sin kommentar til planstrategien. Hun opfordrer byrådet til at ¿outsource flest mulige beslutninger til lokalområderne. Gode idéer Om det er lykkedes for byrådet at inddrage et tilfredsstillende antal borgere i planstrategien, kan der således være delte meninger om. Men de borgere, der har givet deres meninger tilkende i høringsperioden, har ikke talt for døve øren, forsikrer Finn Olesen. - Jeg tror virkelig vi har fået nogle tilkendegivelser, vi kan bruge til noget. Og jeg kan da fortælle at i vores forslag til budgettet er der flere poster, der er sat på udfra snakken med borgerne om planstrategien, fortæller Finn Olesen. - Vi foreslår bl.a. et projekt om landsbyer og landdistrikter, hvor vi udskriver en arkitektkonkurrence om fremtidens landsby/landdistrikt. Desuden har vi forslag om kulturlivet, sundhed, bosætning og erhverv/turisme. Det er de områder, jeg har hørt om, når jeg har været ude og tale om planstrategi, siger Finn Olesen. Forvaltningen er nu i fuld gang med at samle de indsendte kommentarer og referaterne fra de mange møder om planstrategien for at sende dem igennem det politiske system. Herefter rettes planstrategien til som politikerne vil have den. Planstrategien skal være vedtaget endeligt inden året er omme.