Socialforsorg

Olesen (S): - Vi har en robust økonomi

Socialdemokraterne og dets alliancepartnere ønsker forbedringer af serviceniveauet i 2008

Fær­re ske­ma­er og mere tid til de æld­re! Så­dan ly­der ét af for­sla­ge­ne fra So­cial­de­mo­kra­ter­ne og de­res al­li­an­ce­part­ne­re.ar­kiv­fo­to: bente poder

Fær­re ske­ma­er og mere tid til de æld­re! Så­dan ly­der ét af for­sla­ge­ne fra So­cial­de­mo­kra­ter­ne og de­res al­li­an­ce­part­ne­re.ar­kiv­fo­to: bente poder

HJØRRING:Socialdemokraterne og dets alliancepartnere lægger op til serviceforbedringer på en række området i 2008. Blandt forslagene er: flere hjemmehjælpere, en ekstra million i en kulturpulje, ekstra 1,4 millioner kroner til sund kost på skolerne i hele kommunen (tidligere var det kun skolerne i tidligere Hjørring Kommune, som havde den madordning), en ekstra million kroner til trafiksikkerheden (¿sorte pletter¿ skal væk), ekstra 1,2 millioner kroner til kommunens foreninger for at rette op på de skævheder, som gav voldsom debat tidligere, samt op til seks millioner kroner ekstra til handicapområdet inden for skole- og ældreområdet. Vejene får 4,4 millioner mere, og der sættes 14 millioner af til skolerenoveringer. - Vi mener desuden, at vi skal gøre noget for at afbureaukratisere dagligdagen for hjemmeplejen, så hjemmehjælperne får mere ansigt-til-ansigt tid sammen med de ældre, siger borgmester Finn Olesen (S). - Der skal også flere hjemmehjælpstimer svarende til tre ekstra hjemmehjælpere. Besparelser sker ved rationaliseringer og effektiviseringer. Finn Olesen afviser at skære dybere. - Flere besparelser vil give serviceforringelser. Det vil vi ikke være med til, siger Finn Olesen.