Olieforurening generer på Kjærsgaard Strand

Kommunens folk kom på overarbejde med at fjerne olie på en fem kilometer lang strækning

TORNBY:Badegæster og lokale skulle træde varsomt ved Kjærsgaards Strand i går, for over en strækning på ca. fem kilometer fra Kjærsgaard Strand i syd og nordpå var sandet skæmmet af en mindre olieforurening. Der var tale om et meter bredt bælte af små oliepletter, som befandt sig 10-20 meter fra vandkanten. - Det er ekstrem irriterende sag, for vi må bruge mange ressourcer på at rydde op efter miljøsvinene, siger miljømedarbejder i Hirtshals Kommune, Thomas Andersen. Selv om der kun er tale om små pletter farver olien kraftigt ved berøring, og olien er samtidig meget fedtet. Hirtshals Kommune havde fire-fem folk i sving på stranden i går. De brugte en mindre rendegraver, men de var også nødt til at håndskovle meget af sandet, inden det forurenede sand kunne køres på AVV’s miljødepot. Anmeldelsen kom tirsdag eftermiddag, og Hirtshals Kommune har både involveret Søværnets Operative Kommando, Miljøstyrelsen og politiet i sagen, som proceduren foreskriver, og endelig er der udtaget to prøver, som er blevet sendt til screening hos Danmarks Miljøundersøgelse. Ifølge Thomas Andersen er der ingen tvivl om, at olien stammer fra et skib, men det er nemmest umuligt at finde frem til synderen.

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk