Redningsvæsen

Olieindsmurte fugle i land langs strandene

Olie endnu ikke drevet ind til kysten

VENDSYSSEL:I løbet af lørdag aften samt det meste af søndag allerede fra tidlig morgen indløb der anmeldelser både til Hjørring Politi og Falcks alarmcentral Nordjylland i Brønderslev om olieindsmurte fugle, der drev i land såvel døde som levende. I alt skønner man, at der indtil videre er tale om et sted mellem 25 og 40 fugle, hvor i blandt der findes flere lomvier. Ifølge vagthavende ved Hjørring Politi blev de første fugle set ved molen i Løkken ned til Furreby Bæk ved mørkets frembrud lørdag aften. Siden løb der anmeldelser ind om olieindsmurte fugle ved Tornby Strand, Uggerby Strand samt strandstrækningen mellem Løkken og Rubjerg - herunder Lønstrup, hvor der drev en olieindsmurt skarv i land. Brandinspektørerne under Beredskabet, der også står som miljøvagter, blev alarmeret, og hvor det var nødvendigt, blev fuglene aflivet eller overgivet til Dyrenes Beskyttelse, der tog sig af den videre pleje. Ved redaktionens slutning i aftes var der endnu ikke meldt om olieforurening langs strandene, så Beredskabet regner med, der er tale om en mindre forurening ude til havs. Dette passer med, at fuglene driver til lands over så stor en strækning. Vagthavende officer ved Søværnets Operative Kommande (SOK) oplyste i går eftermiddag, at SOK skønnede forureningsomfanget af et så mindre omfang, at man i går ikke ville rekvirere undersøgelse af havet af helikopter. Tirsdag har SOK den ugentlige miljømæssige rutineflyvning, og her vil området langs strandene ved Vestkysten blive undersøgt nærmere. Og her til morgen regner Beredskabet med at få folk fra vildtforvaltningen til at undersøge strandene nærmere for eventuelle yderligere fugle, der måske er drevet i land i løbet af natten.