olitisk vilje til at redde sygehus

Redningsplan fra Skagen granskes nærmere

Hospitaler 15. september 2002 08:00
NORDJYLLAND: Hvis der kan spares de planlagte syv mio. kr. på Skagen Sygehus og alligevel bevares et medicinsk sygehus med 18-20 sengepladser, er amtspolitikerne parate til at sige ja til denne løsning. Det står fast efter politiske sonderinger op til weekenden om næste års amtsbudget. Bag forslaget om at reducere sygehuset i stedet for helt at lukke det står Skagen byråd og sygehusets personale. Amtsrådets toppolitikere er enige om at underkaste modellen en seriøs vurdering for at se, om forslaget er realistisk. - Vi går ikke efter at lukke sygehuse, men efter at spare. Så kan vi spare de krævede syv mio. kr. uden at lukke Skagen Sygehus, ville vi være nogle skarn, hvis vi ikke fulgte den lokale idé, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Sundhedsudvalgets formand, Karl Bornhøft (SF) pointerer, at det altgørende er, at forslaget hviler på realiteter og ikke blot er udtryk for en drøm om at bibeholde sygehuset. - Men viser udregningerne, at vi med denne model kan hente de besparelser, vi er gået efter, er det min agt at støtte det, siger han. Til gengæld tyder meget efter de politiske forhandlinger på, at en række andre foreslåede ændringer i den nordjyske sygehusstruktur føres ud i livet uden ændringer. Det betyder, at Hjørring og Frederikshavn Sygehus samles under én ledelsesmæssig hat. Frederikshavn vil få en akut fødselsfunktion, men derudover vil det på det kirurgiske område alene være sygehusene i Hjørring og Aalborg, der har akutfunktioner. På det medicinske område - hvor akutte indlæggelser forekommer langt hyppigere end på det kirurgiske - vil der fortsat være akut modtagelse en række steder i landsdelen. 1. sektion side XXXX
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...