Natur

Om 10 år er det slut med at sprede gylle

Lene Hansen siger, at der forskes i at behandle gyllen, så den kan brændes

BRØNDERSLEV:- Tiltagende lugtgener fra gylle er et stigende problem i de små lokalsamfund. Gyllespredning er det, som generer flest mennesker på landet, og som der klages mest over. Det siger folketingsmedlem Lene Hansen (S). I dag taler det socialdemokratiske folketlingsmedlem Lene Hansen ved medlemsmøde i LAG, Landsforeningen af Gylleramte. Mødets emner er: ¿Svineindustrien, miljøet og naboerne¿. Forud for mødet udtaler Lene Hansen: - En socialdemokratisk ledet regering vil kræve gyllespredning i naturen forbudt om 10 år. - Det vil vi, fordi landbrugets spredning af gylle på markerne er til stor skade for natur, vandløb og grundvand¿. - Det er grotesk, at vi i dag tillader, at der årligt spredes gylle fra 26 mio. urensede svin direkte ud i naturen, mens spildevand fra fem millioner danskere behandles af flere end 1.000 rensningsanlæg¿ . - Efter seks års svigtende miljøindsats, ønsker Socialdemokratiet en forstærket indsats mod forurening af den danske natur og vores grundvand. - Vi vil give landbruget 10 år til i samarbejde med eksperterne på området til at få videreudviklet den nødvendige teknologi inden for gylleseparering. - Foruden de store miljøgevinster er der også et eksport potentiale i disse gylleteknologier, slutter Lene Hansen. Mødet holdes på Restaurant Hedelund i Brønderslev. Udover Lene Hansen indleder formanden for LandboNord, Henrik Gregersen.