Skagen

Om 100 år

NORDJYLLAND:Om 20-30 år knækker det for IT-branchen, og da vil Nordjylland på mange områder se noget anderledes ud. Min fantasi rækker til følgende historie. Nordjylland vil op igennem 2000-årene mere og mere overgå til naturpark. En stor del af Limfjorden vil blive inddæmmet, og der vil være store vådområder med reservater for alt dyreliv, specielt fugle. Herudover naturreservater med "gamle" dyrearter. Der er oprettet store områder med fiskesøer samt områder, hvor der afholdes en form for jagt og fiskeri på opdrættet "vildt". Vandremilen har for længst lagt sig til hvile ude i Kattegat og virker nu som en stor badestrand. I forbindelse med "Milen" er der udbygget et kæmpe "Akvarium" ude i Kattegat, så man herfra kan komme under vandet og ud i Kattegat og besigtige havmiljøet Skagen med Grenen vil være overdækket, så man kunstigt kan opretholde netop det klima, der er optimalt for den type individer, der netop er programmeret for f.eks. en sommerferie i Skagen. Alt dette er nødvendigt, da hele Nordjylland og det meste af Danmark er omdannet til et område, hvortil der kommer personer fra alle verdensdele. Disse kommer efter en bestemt elektronisk udvælgelse med forskellige former for transport. Det meste vil nok være overfladetransport i oversupersoniske transportmidler med til- og afgang fra diverse terminaler i Nordjylland. Terminalerne er i forbindelse med en hovedterminal beliggende i Nordtyskland. Denne terminal står i forbindelse med den øvrige verden og med et hovedcenter for programmering af "sansechips" . Disse gæster kan, hvis de ikke allerede har det, få indopereret en "sansechip". Normalt vil dette være sket ved injektion på udklækningcentret, der udklækker mennesker efter en bestemt orden, så der bliver en vis fordeling efter hudfarve og placering på kloden . Udvælgelsen er computerbaseret. Ved hjælp af denne "sansechip" er man nu i stand til at programmere de enkelte individer til at udføre bestemte opgaver. Gennem opvæksten vil der være forskellige opgaver der skal løses. Af hensyn til gæsterne er det nødvendigt også at have individer, der optræder som naturtro personer. Og her kan man anvende den indpodede "sansechip". Man programmerer individer, der optræder i forskellige roller, så gæsterne kan få et indblik i, hvordan Danmark så ud for 100 år siden. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat