Om at fejle og erkende

Når man læser indlæg om lønsumsstyring på skoleområdet kan man se, at der ikke er enighed i denne sa mellem formanden for børne og kulturudvalget Jack Jensen (V) og og skolerne. Jeg mener, at børne og kulturudvalget skulle tage sagen på dagsordenen, og få konsekvensberegnet de tidligere beslutninger, vi har truffet, om at indføre lønsumsstyring. For det lader til, at vi har truffet beslutning om noget, vi ikke var klar over ville få så store konsekvenser for vores folkeskole. Eller var der nogle, der vidste det, og bare ville bruge det til at klemme skoleområdet økonomisk, fordi man måske ikke mener, det skal være et område, man vil satse på. Jeg tror på det sidste: der bliver brugt vendinger som "vores skoleområde er det dyreste i miles omkreds", og "skolerne har ikke styr på økonomien". Selvfølgelig har de styr på økonomien - skolerne har bare ikke fået den tilstrækkelige hjælp fra os i opstartsfasen. Alt er ikke som det var tidligere. For dengang ville en sådan fejl fra vores side blive taget op og rettet, men sådan spiller klaveret desværre ikke mere, for kommunen bliver styret meget hårdt økonomisk på skoleområdet. Jeg kan ikke sige at jeg ikke er medansvarlig for det, der er sket, men jeg vil gerne være med til at gøre skaden god igen. Derfor vil jeg opfordre børne og kulturudvalget til at tage sagen op på ny.