Om at holde stien ren

Frygt for at strandeng skulle blive forvandlet til fodboldbane, fik borgere til at klage - Nu har kommunen udstukket retningslinjer om græsslåning af stiforløb.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ved at slå græsset i halvanden meters bredde her langs klitter og strand sikres adgangen til strandpromenaden, der fører ind til byen. Foto: Kim Dahl Hansen

Naboer til Svalereden Camping og Sommerhusforeningen Bakken har rettet bekymrede henvendelser til Frederikshavn Kommune efter at have erfaret, at et stykke strandeng syd og øst for Svalereden Camping er blevet slået. Dele af arealet fremtræder mere som en græsplæne eller et legeareal end en strandeng. Brakpudsning Efter besigtigelse har kommunen pålagt Svalereden Camping og Hytteby, at arealet skal henligge uklippet og kun må slås i forbindelse med en såkaldt brakpudsning igen i 2012. En sådan slåning med brakpudser må maksimalt ske to gange årligt. Ejeren af campingpladsen må dog opretholde en sti på tre sider. Stien må maksimalt være 1,5 meter bred. Den kan sikre adgangen fra campingpladsen til stranden og videre langs stranden ind mod byen med forbindelse til strandpromenaden. Ligeledes friholdes en sti langs et opdyrket areal mellem campingpladsen, Kratvej og strandengen. Glad for retningslinjer - Vi har ikke rigtig vidst, hvad vi måtte, så vi er glade for, at vi nu har retningslinjer for, hvor brede stier, vi må slå. Bredden på disse stier løser vores behov og campinggæsternes ønsker om for eksempel at kunne færdes med barnevogne ind til strandpromenaden, udtaler campingpladsejer, Karsten Nielsen. Formanden for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, Eigil Torp Olesen, er tilfreds med retningslinjerne fra kommunen. Slåning af strandengen én gang årligt havde dog efter naturfredningsforeningens opfattelse været tilstrækkelig. Beskyttet strandeng Området med strandengen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens paragraf 3. - Vi ser ofte eksempler på, at salamimetoden benyttes. Først slås et lille stykke, derefter meter for meter og gentagne gange og til sidst har de fleste glemt, at der er tale om et stykket beskyttet natur. Pludselig fremtræder arealet mere som en fodboldbane. Det vil vi gerne undgå her i Sæby, forklarer Eigil Torp Olesen. Pil og birk vil skyde op Han mener dog ikke, at arealet øst for campingpladsen er specielt interessant, stort eller kontroversielt, men principielt er der grænser for, hvad man må gøre på et sådant område. - Man er dog nødt til at lade det slå én gang om året eller holde det nede med græsning. I modsat fald vil arealet blive overgroet og i løbet af få år fremtræde som en pile- eller birkeskov, forklarer Eigil Torp Olsen.