Fodbold

Om banekridtning og stadioninspektør

Af Gert Rasmussen Birkelsevej 12, Aabybro UKENDSKAB: Når vi i Aabybro Idrætsforening(AAIF) læser indlæggene om ændringer i forholdene for fodboldklubberne i Jammerbugt Kommune, står det klart for os, at der er et manglende kendskab til de rette forhold. Vi ved, at vores formand som har sæde i Folkeoplysningsudvalget ved flere lejligheder har nævnt, at tingene bliver blandet sammen. Det er der ingen, som har reageret på, og nu ser det ud til, at Aabybro Idrætsforening får et tilskud på 150.000,- kr. til kridtning - sådan har folk spurgt til artiklen. Derfor vil vi gerne forsøge at redegøre for, hvorledes vi ser tingene. Lad os først slå fast, at vi i AAIF selv betaler for såvel kridt og banemaling samt udførelsen af arbejdet. Altså ingen tilskud til nogen af delene. I øvrigt i lighed med de øvrige klubber i den gamle Aabybro Kommune. Sådan en ordning har ligeledes været i en af de øvrige kommuner i sammenlægningen. Det, vi eller Folkeoplysningsudvalget arbejder på, er at gøre kridtning af banerne ens og med højeste ”fællesnævner” for den nye Jammerbugt Kommune (der er fuld forståelse for de frustrationer som Jetsmark Idrætsforening fremkommer med). Når nogen måske har set vores stadioninspektør gå og kridte baner, så er det mod særskilt betaling fra vores fodboldafdeling, og denne oplysning og omkostning står i vores regnskab, der skal sendes til kommunen. Vores stadioninspektør er ansat med kommunalt tilskud til at udføre helt bestemte opgaver efter aftale med Aabybro Kommune. Vores stadioninspektørordning er fra 1992, altså ikke af nyere dato, og er en følge af, at man i (omegnsbyerne) Nørhalne og Birkelse efter åbning af hallerne der fik tilskud til en halassistent, som foruden arbejdet med hallerne også skulle stå for vedligeholdelse, rengøring m.v. af fodboldklubbernes omklædningsrum m.v. Vi får ikke så stort et beløb i tilskud som nævnte byer, da Aabybro Kommune mente, at fodboldsæsonen kun er på 8 måneder, og derfor blev tilskuddet nedsat tilsvarende. Skal vores stadioninspektør være ansat på fuldtid, må vi selv betale forskellen, og det har vi hidtil ikke haft råd til. Tilskuddet til stadioninspektør/halassisten er altså ikke et specielt fænomen for AAIF. Til gengæld for tilskuddet til stadioninspektør måtte vi give afkald på lokaletilskud til rengøring og tilsyn, hvilket var store beløb som følge af vort klubhus’ størrelse. Før vi fik en stadioninspektør ansat, var der desværre ofte hærværk på vort anlæg i dagtimerne, og det spillede selvfølgelig ind ved beslutningen. Vi er siden sluppet for hærværk. Vi har selvfølgelig tiltro til, at alle i Jammerbugt Kommune forsøger at nå de optimale beslutninger ud fra et korrekt beslutningsgrundlag, der ikke kan anfægtes.