Om digitale aspekter

Mikael Tosti

Mikael Tosti

FORSKNING:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Mikael Tosti, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi ph.d.-graden. Afhandlingens titel er ”Digitale Aspekter”. I afhandlingen ses, hvordan vores forhold til materialet forandres, når dette arbejde sker ved brugen af digitale eller ikke-digitale værktøjer. Som eksempel herpå gennemgås med baggrund i Tostis egne erfaringer som komponist en række kompositoriske situationer, der folder sig ud i et spænd over de seneste 20 års hastige teknologiske udvikling og forandringer. Dette spænd strækker sig fra notation af musik ved hjælp af blyant og papir over et stigende brug af digitale værktøjer frem til anvendelsen af musikprogramer som f.eks. GarageBand, hvor alene det at have interesse for musik og at kunne betjene en computer er tilstrækkeligt, når det musikalske byggemateriale er tilgængelige over internettet. I denne udvikling ser Tosti tre forskellige grader af digitaliseringen, hvor den første ikke knytter sig til digitlae computere, men til i hvilket omfang en proces kan knyttes til en symbolsk logik, som det for eksempel er tilfældet med det musikalske partitur. Den anden digitalisering er følgende anvendelsen af digital teknologi til at systematisere og effektivisere det, der allerede er digitalt af første grad. Og endelig en tredie digitalisering, hvor de digitale værktøjer ikke længere alene frigør resourcer til at bearbejde materialet, men selv er blevet disse resourcer og materialer. Identificeringen af de forskellige grader tydeliggør, hvordan kroppen i stigende grad udelukkes fra den proces, der er genstand for digitaliseringen. Kløften, der hermed opstår mellem krop/kode og affekt/kognition, kan, foreslår Tosti, overkommes ved at inddrage kroppen på nye måder og derved se digitaliseringen som en udfordring af kroppens potentiale fremfor som et instrument til at reducere kroppen. Mikael Tosti, der er vokset op i Aalborg og senere uddannet i Aarhus og København, bor i dag i København, hvor han driver egen virksomhed indenfor musik, design og research. Han er desuden tilknyttet Aalborg Universitet i København som ekstern lektor.

Forsiden