Om Esbern snare og den færd ved Afrikas horn

Esbern Snare er det andet af Søværnets fleksible kommandostøtteskibe af Absalonklassen. Esbern Snare kan udføre forskellige opgaver. Blandt andet kan skibet transportere militære køretøjer og helikoptere, anvendes som kommandoplatform, udrustes til hospitalsskib og bruges i embagoopgaver, i nødhjælpsoperationer og i krigsoperationer. Esbern Snares skrog er udformet, så det minimerer støj, radarreflektion og infrarød udstråling. Af sikkerhedsmæssige årsager er Esbern Snare delt op i 289 rum fordelt på 11 dæk. Esbern Snares længde er 137,6 meter, bredden er 19,5 meter og dybgangen 6,3 meter. Med fuld last har skibet et deplacement på 6300 tons. Det drives frem af to motorer med en ydelse hver på godt 11.000 hestekræfter. De giver skibet en udholdenhed på 30 døgn og 9000 sømil - eller sagt med andre ord: Skibet kan sejle en halv gang rundt om jorden. Udover en opsat 127 mm kanon er Esbern Snare også udrustet med: Harpoon anti -overflademissiler, luftforsvarsmissiler, Stinger-missiler, anti-ubåds torpedoer, missilvildledningssystemer, miner, diverse radarer, identifikationssystemer og sonarer. Operation Task Force 150 er planlagt til at vare til januar 2009, og til at inkludere op til 160 medarbejdere. Task Force 150 opererer i et område, der er lige så stort som USA. Opgaverne omfatter blandt andet bekæmpelse af pirateri, bekæmpelse af våbensmugling og bekæmpelse af terrorrelaterede aktivitet til søs.