Om igen hr. admiral

Chefen for SMK på taktisk tilbagetog i Søværnets interne krig

FREDERIKSHAVN:Der er skabt mulighed for at få omstødt den kontroversielle principbeslutning om at flytte kompetenceområder mellem de to flådestationer i Frederikshavn og Korsør. Det vurderer tillidsmanden for Metal på Flådestation Frederikshavn og formand for sammes fællesklub, Karsten Mathiasen. For tilsyneladende står chefen for Søværnets Materielkommando, admiral Niels Mejdal, ikke længere stejlt på sin oprindelige beslutning om fordelingen af kompetencer mellem flådestationerne. På et møde i FÆLSU - Søværnets fælles samarbejdsudvalg - hvor admiralen er formand, blev det torsdag besluttet at udsætte beslutningen til september. I Frederikshavn førte principbeslutningen i sidste måned til en historisk strejke. Personalet var især utilfreds med, at Søværnets ledelse ville samle udrustnings- og driftsopgaver, som kræver høj faglig kompetence i Korsør. Det er især opgaver inden for kommunikation, informationssystemer og radar. Frederikshavn var udset til at være hjemsted for udrustning og vedligeholdelse inden for traditionelle håndværksmæssige fag. - Den opdeling ville medføre, at 70-80 procent af udrustningen af Søværnets to nye kommandostøtteskibe ville komme til at ligge i Korsør, siger Karsten Mathiasen. Mødet i FÆLSU blev indkaldt ekstraordinært under strejken på Flådestation Frederikshavn, netop med henblik på at få drøftet de problemer, som havde givet anledning til strejken. Ud af mødet kom en enighed om, at der skal iværksættes et analysearbejde, udført af de tekniske afdelinger på flådestationerne i i Frederikshavn og Korsør og på driftsteknisk afdeling i Søværnets Materielkommando. Resultatet skal forelægges kontaktudvalgene med personalet på flådestationerne og derefter behandles på et nyt møde i FÆLSU. Karsten Mathiasen venter, at analysearbejdet vil munde ud i både økonomiske beregninger, og også i vurderinger af de personalemæssige konsekvenser og indvirkningen på fleksibililtet ved løsning af opgaver. Resultatet af mødet i samarbejdsudvalget rummer, i hvert fald indirekte, en erkendelse af, at principbeslutningen om fordeling af kompetencer blev truffet uden det formelle grundlag var til stede. - Jeg er glad for resultatet af mødet i FÆLSU, siger Karsten Mathiasen. - Samarbejdsudvalget er vort fornemste organ, og hvis det ikke fungerer, så fungerer Søværnet ikke. Han mener, at den eksisterende opgavefordeling mellem Korsør og Frederikshavn fungerer godt med et fint samarbejde mellem flådestationerne og en høj grad af fleksibilitet. Modsat vurderer han, at SMKs nye model uvægerligt vil medføre flytninger og mere rejsearbejde og gøre tilværelsen uudholdelig for de ansatte, som skal bruge en stor del af deres tid på landevejen mellem Korsør og Frederikshavn. - I sidste ende skal de træffes en ledelsesbeslutning, men det er vigtigt, at sagen behandles i de rigtige fora, og at der lyttes til personalets synspunkter, slutter han.