Frederikshavn

Om igen Jane Olesen!

I artiklen "Alt er tilladt - næsten" (tors. 24. okt.) står skrevet, at afstanden fra cykelsluse til faste genstande normalt bør være mindst 30 cm. "Afstandskravet er overholdt i Abildgårdkvarteret": udtaler du! Jeg kan her oplyse dig, at afstanden til "metalsøjlerne" langs fortovskanterne kun er 14 cm, altså lidt under halvdelen af de nævnte 30 cm. Men det forbavser mig egentlig ikke, at du udtaler dig således, for man har længe kunne læse mellem linierne, at nu er der taget en beslutning om at skamfere Abildgårdkvarteret, og det er så sandelig også lykkedes. Nu kan du jo så påstå, at det er et flertal i kvarteret, som har stemt for forslaget, men sandheden er jo, at det er et flertal af en absolut minoritet. Jeg har boet på Knudensvej i fjorten år og kan end ikke mindes, at der er sket ulykker her. Efter I ændrede vigepligten Knudensvej/Abildgårdsvej er der sket mindst tre større sammenstød i krydset. En bilist endte, efter sammenstødet, oven i en smadret elkasse. I et andet sammenstød væltede en kassevogn om på siden i krydset. Kører man i dag på Knudensvej, føler man sig forvirret og stresset. Aldrig har der været så mange ting at holde øje med. Det virket totalt forvirrende. Det er et udueligt amatøragtigt forsøg på at gøre vejen mere sikker for de bløde trafikanter. Det er det stik modsatte, som nu er resultatet. De penge kunne I have brugt bedre ved at lægge nye fortove i hele kvarteret. Allerede nu, inden arbejdet er færdiggjort, er der sket påkørsel af mindst to af chikanerne og det vel at mærke med meget lav hastighed. Man må jo håbe, at der budgetmæssigt er taget højde for løbende vedligeholdelse, ellers bliver bydelen hurtigt kedelig at se på. Har I glemt, hvor meget en tankvogn fylder? Der er jo stadig en del, som skal bruge fyringsolie! Somme tider har man også brug for en container, og et læs brænde flytter man ikke på en eftermiddag. Det må ikke være sjovt for bybuschaufførerne! For slet ikke at tale om cyklisterne, de har da virkeligt fået noget at holde øje med. Har I gjort jer tanker om vinterens komme? Hvor skal cyklisterne da køre? Tidligere var vejen bred nok til at rumme snedriverne. Hvor er det kommunalt, og hvor det dog ligner "det er os der bestemmer, med eller uden hoved"! (forkortet, red.)