Lokalpolitik

Om igen kære Hjørring Byråd

DEBAT

Et ungt menneske dumper til eksamen. Vedkommende har nu to muligheder, enten at gå op til eksamen igen, eller droppe netop den uddannelse, vedkommende stilede efter. En ung kommune, Hjørring, er i samme situation angående skolestrukturen. Man har opnået dumpekarakter i beslutningsprocessen. Det har 5 - 6 politikere da også i større eller mindre grad selv erkendt, iflg. referatet "Forlig om skolestrukturen" i Hirtshals - Bindslev Avis 01.12.2010. I samme situation som det unge menneske er der nu 2 muligheder, enten at foretage en ommer eller droppe medlemskabet af byrådet, - i erkendelse af ikke at kunne magte opgaven. Underskrevne skal herved indtrængende opfordre hvert enkelt medlem af byrådet til at tage selvstændig stilling til de 2 ovennævnte skitserede muligheder og medvirke til på ny at tage sagen op i byrådet. Det kan ikke ske for snart, men det kan nås endnu, og det kan medvirke til at vinde lidt af den respekt og tillid tilbage, som mange borgere nærede til det nyvalgte byråd, men som så sørgeligt er blevet sat over styr. Ovenstående skal specielt ses i lyset af beslutningen om at lukke Mosbjerg Skole, - og dermed fjernelse af lokalbefolkningens muligheder for livsudfoldelse i et ellers sundt miljø. Det er en misforståelse at mene, at børnene stadig skal være i centrum, når centrum synes at betyde (iflg. Viggo Bilde), at de skal trækkes nærmere Hjørring by. Hvad økonomien i det vedtagne angår, nærer vi meget stor ængstelse for, at det på sigt vil føre til en yderligere forarmelse af Hjørring Kommune, for hvad vil der ikke ske, når erhvervsliv, handel, hus priser m.v. kommer ud for den store nedtur i kommunens opland? Mon et kommende byråd kan rette op på det? Ovenstående har bl.a. som kilde mødereferatet i Hirtshals - Bindslev Avis.