Om igen med Kokkedals væksthus

Kommunen skal afgøre om væksthuset kan bygges uden landzonetilladelse, eller der skal søges en tilladelse

Lokalpolitik 3. juni 2003 08:00

TORSLEV: Sagen om det omstridte væksthus ved Kokkedal Slot er begyndt næsten forfra. - Sådan kan man godt udtrykke det, siger teknisk chef Henrik Damsgaard, Brovst Kommune. I januar sagde Brovst Kommune, at der ikke var grundlag for en ny behandling af sagen om væsthuset. Gorm Lokdam, ejer af Kokkedal Slot, havde bedt om fornyet behandling, fordi der er sket en ændring af planloven. Lokdam ankede kommunens afslag til Naturklagenævnet, som krævede en fornyet behandling hos kommunen. - Derfor er vi begyndt på en ny behandling af sagen, siger Henrik Damsgaard og tilføjer, at det sker uanset en dom fra Højesteret i 2001, som kræver væksthuset fjernet. Det betyder, at der nu skal tages stilling til om det er lovligt at bygge et væksthus uden en landzonetilladelse. Sidste år gjorde Lokdam opmærksom på, at det er lovligt, hvis der er tale om byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Inden kommunen tager stilling til det spørgsmål, vil kommunen have Jordbrugskommissionen til at komme med en udtalelse om væksthuset er nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. I den forbindelse er Gorm Lokdam blevet bedt om at gøre rede for ejendommens nuværende drift, arealer der anvendes til landbrugsdrift, og andre forhold. Gorm Lokdam har også henvist til bestemmelser i planloven om, at man i det åbne land uden en landzonetilladelse kan udvide en mindre erhvervsvirksomhed, som er lovligt etableret i en tidligere landbrugsbygning. En mindre virksomhed er med op til fem ansatte, og udvidelsen må ikke væsentligt overskride 500 kvadratmeter. Kommunen har derfor bedt Lokdam om at dokumentere antallet af ansatte i den virksomhed, der drives fra Kokkedal Slot. Anden mulighed En helt anden mulighed for at få væksthuset godkendt er at få en landzonetilladelse. Her skal kommunalbestyrelsen vurdere projektet. Amtet skal udtale sig, og naboerne skal orienteres . Men Brovst Kommune foreslår, at der i første omgang tages stilling til om Gorm Lokdam kan få lov til at etablere et væksthus uden en landzonetilladelse. Altså hvis væksthuset er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Og hvis der er tale om en udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i en tidligere landbrugsbygning. Hurtig reaktion Gorm Lokdam har allerede reageret på henvendelsen fra kommunen. Han svarer, at af de 12 hektar, der er til ejendommen, er de ti hektar til jordbrugsmæssig anvendelse. Gorm Lokdam mener i øvrigt, at det er indlysende, at en driftsbygning bidrager økonomisk til ejendommens drift, og derfor er nødvendig. Han henviser desuden til "Vejledning i Planlov", hvoraf det fremgår, at den nærmeste til at afgøre om et byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt, er ejeren. Lokdam oplyser, at der på ejendommen produceres korn, roer, raps, dekorationsplanter, grøntsager, bær og vildsvin. Væksthuset anvendes til prikleplanter, krydderurter, salat, tomater og agurker. Med hensyn til om det er en mindre virksomhed, oplyser Gorm Lokdam, at ejendommen har to ejere med hver sin virksomhed. Ann Lokdam driver restaurant, og der er udliciteret opgaver til underleverandører. Hvis ansatte ved underleverandører tælles med, er der om sommeren ca. syv jobs og om vinteren tre - i gennemsnit fem. Den anden virksomhed, som drives af Gorm Lokdam, har ingen ansatte. Gorm Lokdam er i øvrigt enig med kommunen i, at der i første omgang skal ses på, om der kan gives tilladelse til væksthuset uden en landzonetilladelse, inden han søger om en landzonetilladelse til væksthuset.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...