Om igen med lokalegebyrer

Byrådet delt på midten i flere sager

Gert Jensen (S) havde meldt afbud til byrådsmødet, og de fremmødte 24 byrådsmedlemmer delte sig i flere afstemninger lige midt over. Blandt andet i sagen om gebyrer for brug af kommunale lokaler, hvor 12 fra S, R, SF og Oplandslisten stemte for kultur- og fritidsudvalgets og økonomiudvalgets flertalsindstilling om at bevare gebyrfri kommunale lokaler, at overnatningsgebyr på skoler må stige til 20 kr. pr. person fra næste skoleår, og at der fra august betales 60 kr. og 25 kr. pr. time i gymnasiets store og lille sal. 12 fra V, K og DF stemte imod, og dermed bortfaldt forslaget, og sagen skal tilbage til kultur- og fritidsudvalget. Oprindelig var det udvalgsformand Lene Aalestrup (K), der her var i mindretal med sin holdning om, at haller og gymnasiesale også burde ligestilles med kommunale gymnastiksale, så der dermed også burde opkræves gebyr her. Lene Aalestrup så også gerne, at overnatningsgebyret stiger i lidt langsommere takt. Nemlig til 15 kr. fra næste skoleår og først til 20 kr. i det følgende skoleår.