Om igen med sygehusplan

Venstre vil have flere undersøgelser

Hospitaler 2. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Venstregruppen i amtsrådet lægger op til et grundigt sundhedstjek af forslaget til ny sygehusstruktur. Derfor vil Venstre undgå, at økonomiudvalget tager stilling til forslaget på sit møde i dag. Forslaget indebærer blandt andet, at det akutte beredskab i Vendsyssel samles i Hjørring, Skagen Sygehus nedlægges og Hjørring/Frederikshavn sygehuse får fælles ledelse. Medlem af sundhedsudvalget, Jens Chr. Larsen, Frederikshavn, (V), er fortørnet over den rolle, som udvalgsformanden, Karl Bornhøft, Hjørring, (SF) har spillet ved forslagets fremkomst. - Jeg forstår godt, at man på Frederikshavn/Skagen Sygehus opfatter det som et kup. Jeg vil uden tøven kalde det politisk unfair, når Karl Bornhøft smider et mere vidtgående og aldeles ukendt forslag på bordet under mødet i sundhedsudvalget onsdag - velvidende, at jeg ikke havde en jordisk chance for at komme til orde. Jens Chr. Larsen deltog i sidste uge, i sin egenskab af folketingsmedlem, i en rejse til Murmansk. Han var fungerende formand for en parlamentarikergruppe fra Nordisk Råd. Gruppen skulle danne sig et førstehåndsindtryk af de enorme miljøproblemer på Kolahalvøen. Besøget havde været forberedt siden foråret, og delegationen havde aftalt møder på højt politisk/administrativt niveau med russerne. Det afgørende møde i amtets sundhedsudvalg blev holdt onsdag 28. august. Jens Chr. Larsen fortæller, at Karl Bornhøft ved amtsrådsmødet 20. august meddelte, at der blev behov for et ekstra møde i sundhedsudvalget. Larsen oplyste, at han var forhindret 26.-28. august. Alligevel blev mødet fastsat til 28. august. 22. august var der ordinært møde i sundhedsudvalget. Til mødet var på forhånd udsendt to alternative forslag til sygehusstruktur. Begge indebar bevaring af akut beredskab i Frederikshavn og Hjørring. Dert blev ikke truffet beslutning i sundhedsudvalget. Medlemmerne skulle have lejlighed til at drøfte forslagene i de politiske grupper. Jens Chr. Larsen drog til Murmansk, men i det ekstraordinære sundhedsudvalgsmøde 28. august blev medlemmerne af sundhedsudvalget præsenteret for et helt nyt strukturforslag af formanden, Karl Bornhøft. Forslaget var ikke udsendt til medlemmerne på forhånd, selv om det var udarbejdet forud for mødet. At det eksistererede inden mødet fremgår af et notat, som forvaltningen har udarbejdet, og som er dateret 27. august - dagen før det ekstraordinære møde i sundhedsudvalget. Først onsdag aften fik Jens Chr. Larsen på sit hotel i Murmansk besked om, at der i sundhedsudvalget var flertal for et forslag, han intet kendte til. Venstregruppen i amtsrådet drøftede forløbet på et møde fredag og her opfordrede de otte tilstedeværende af Venstres ti-mandsgruppe gruppeformanden, Niels Kr. Kirketerp til at trække i nødbremsen på økonomiudvalgets møde i dag. Dels med baggrund i den utraditionelle procedure i sundhedsudvalget, og dels på grund behovet for en uddybning af de faglige og økonomiske indvendinger, som amtets egen forvaltning har mod flertalsforslaget. - Amtsborgmesteren og økonomiudvalget bør sende sagen tilbage til sundhedsudvalget med ordene: Om igen, siger Jens Chr. Larsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...