Om Kappelborgskolen

KULTURHUS:Efter nærlæsning af forslaget til anvendelse af Kappelborgskolen som kulturhus har By&Land på bestyrelsesmødet 24. september især hæftet sig ved opførelsen af et nyt bibliotek på legepladsen. Vi i bestyrelsen er enige om, at fjernelsen af plankeværk og barakker mod den nye plads med Poul Winthers skulptur vil yde de gamle skolebygninger retfærdighed. Disse har fine tidstypiske detaljer , som overvejende på forunderlig vis står nogenlunde urørte. Dette åbner muligheden for at pladsen kan blive et dejligt åndehul for byens borgere og de mange turister, som her kan puste ud, og kan evt. kombineres med en legeplads der stærkt savnes i bybilledet, samt naturligvis en form for "scene" der er naturlig i dette sammenhæng. Nye rammer til et bibliotek burde fint kunne indpasses i de allerede eksisterende bygninger. Der er fremført et krav om at det skal være i 1plan uden yderlig uddybning, et forhold der bør underkastes en nærmere granskning da der er fremragende løsninger på biblioteker i flere plan rundt omkring i landet. Elevator til magasinerne vil kunne klare det uden at adgangen for gangbesværede til selve biblioteket berøres. By & Land gør hermed indsigelse mod en biblioteksbygning opført på Kappelborgskolens område,- og By og Land anbefaler, at man bevarer Kappelborgskolens gamle bygninger som en helhed, og benytter sig af muligheden for at gøre den gamle skolegård m.m. til åbne rekreative områder til glæde for byens borgere og turister. Dette fremsendes på bestyrelsens anbefaling.