Lokalpolitik

Om kommuners økonomi

Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti På byrådsmødet i Frederikshavn d.24.05.04 var punkt 3 – kommunens regnskab for 2003. Økonomiske problemer, som burde interessere i flere kommuner. Byrådsmedlemmerne modtog regnskabet med stor begejstring og rosende omtale, da de fleste udvalg havde overført store overskud til kommunekassen. En mere kritisk og nok mere ansvarligt opfattelse vil det være, om man gør sig klart, at den store forskel mellem det planlagte budget og det reelle forbrug er udtryk for et budget, hvor man har overbudgetteret i udvalgene. Regnskabet, som er fremlagt, er altså enten en bevidst overbudgettering eller udtryk for et usikkert regnskabssystem. I praksis betyder det, at der bliver en ophobning af død kapital i kommunens kasse og den gennem årene stigende likvide kapital er nu oppe på ca 160 millioner . Det betyder, at hver borger ud fra en gennemsnitsberegning har et beløb på 4500 kr. liggende i kommunekassen. En yderligere årsag kan være, at mange byrådsmedlemmer, ud fra det som er gængs tænkning i en privat økonomi, mener, at denne ophobede kapital er en slags økonomisk sikkerhed, men det er en urealistisk vurdering og der er i virkeligheden tale om en form for overforsikring, hvor man betaler dyrt for en falsk sikkerhed. En kommunes kasse har en betydelig sikkerhed, da borgerne står som garant for det kommunale regnskab. Yderligere har man sikkerheden gennem kommunal udligning og statens strenge krav. Hertil kommer kommunens store værdier i fast ejendom, som i Frederikshavns kommune er mere end 1 milliard. Alt i alt en sikkerhed, som vil og bør give en kommune mulighed for store lån til renter, som er mindre end dem en almindelig borger kan få. Den helt ideale likvide beholdning i en kommunal kasse bør være omkring en gennemsnitlig kassebeholdning på 0 (nul) kr. afhængig af forholdet mellem ind - og udlånsrenten. Dette er desværre umuligt at nå, med det regnskabssystem vi bruger. forkortet, red.