Sæby

Om teknisk udvalg

KRITIK:Du skriver i artikel den 26.11. om Sæby Kommunes Tekniske Udvalgs "uheldige håndtering af mange sager". Det kan man uden overdrivelse også godt tale om, når det gælder Nordjyske Stitstidende. Du dømmer forvaltning og udvalg som "kluntede". Hvis du har et spejl, så se dig selv i det. Hvem og hvad er du selv? Du skriver om Teknisk Udvalgs arbejde at det er pinligt,- således opfatter vi også dine skriverier. Det er jo ikke første gang du har et uheldigt ordvalg. For kort tid siden talte du om en "oplandsjunta". Så sidder du vel selv i en "jornalistjunta" jævnfør mit læserbrev af 28.4.05, som du nægtede at optage. Et godt råd til dig Anders Kjærgaard: Sæt dig ind i de faglige og saglige sammenhænge før du griber til pennen, således at du ikke selv kommer galt af sted. Hvorfor fortælle usandheder, når sandheden er spændende nok i sig selv. For god ordens skyld: Dette læserbrev står ikke kun for min egen regning, men bakkes op af et flertal i Teknisk Udvalg. Svar: Om teknisk udvalg har gjort et godt eller knap så heldigt stykke arbejde overlader vi trygt til læserne at vurdere. Det er dog en kendsgerning, som selv ikke Søren Voss kan løbe fra, at udvalget har tabt sager flere gange i Naturklagenævnet. Mht. en oplandsjunta: NORDJYSKE har ikke skrevet, at der eksisterer en oplandsjunta. Vi har blot udtrykt håb om, at en sådan ikke opstår i den nye storbyråd. Og det håb står vi ved.