Restrup

Om trolden i Bjerget

Før gravningen af grus i Bjerget for alvor tog fart i 1914, havde bakken en meget større udstrækning. Efter sagnet var det beboet af en kæmpetrold. Øst for Bjerget ligger de tre Bjerggaarde. Billedet er fra begyndelsen af 1900-tallet.
foto udlånt af Henny Christensen

Før gravningen af grus i Bjerget for alvor tog fart i 1914, havde bakken en meget større udstrækning. Efter sagnet var det beboet af en kæmpetrold. Øst for Bjerget ligger de tre Bjerggaarde. Billedet er fra begyndelsen af 1900-tallet. foto udlånt af Henny Christensen

GJØL:Fra gammel tid er der gået adskillige sagn og myter om en kæmpetrold i Gjøl Bjerg. Den mest kendte er historien om den vrede jætte, som kastede tre kæmpesten mod Thise Kirke, som havde fået en vidtlydende kirkeklokke, der generede hans udkårne, en jættekvinde i Guldbjerg i Thise Bakker. Den vrede trold måtte til Troldkirken ved Restrup på den anden side af Limfjorden for at finde sten, der var store nok. Den første sten faldt på Aaby Bjerg, den anden fik mere fart på og landede på Sandelsbjerg i Store Vildmose, og til sidst løb han op på Gjøl Bjerg og tog så voldsomt tilløb, at han rendte over hele Gjøl ø, før han kunne standse, og hvert sted hans fødder ramte, blev der store damme, som ligger der den dag i dag. Historierne om trolden i Bjerget har fået næring af at man støder på den hårde kalk ved Bjergets fod. Det er blevet opfattet som et låg over en underjordisk hule, og i mange år var det en almindelig opfattelse, at Gjøl Bjerg var hult. En ulykke kort før bygningen af dæmningen over Ulvedybet i 1914 blev tolket som troldens hævn over fredsforstyrrerne i bakken: ”Bjerget var troldenes bakke. Man måtte ikke grave jord derfra. En gårdmand, som boede ved Bjerget, havde brug for jord til at lave en mindre dæmning til beskyttelse af sine marker mod oversvømmelser. Han gravede i Bjerget og fandt ingen trolde, kun skallerester og redskaber fra oldtiden. Manden havde i mange år ivrigt agiteret for dæmningsprojektet Gjøl-Øland. Desværre så han ikke planen udført. 16. juli 1914, to dage før det store dæmningsprojekt skulle sættes i gang, var han alene på sin gård med hjorddrengen. Alle de andre var ude i engen og høste græs. Da det trak op til storm, klatrede han op i sin mølle for at tage et sejl ned, men i samme øjeblik kom der en skypumpe, som kastede ham ned på gårdspladsen. Han faldt ned på stenbroen og døde øjeblikkeligt. Det var troldenes hævn, sagde folk”.