Uddannelse

Om vinteren går dykkerne indenfor og uddanner sig

HIRTSHALS: For alle med lyst til dykning er det nu ved at være tid at melde sig til den obligatoriske uddannelse, man som aktiv sportsdykker skal igennem, så man erhverver sig de færdigheder, der er en nødvendig forudsætning for st kunne udøve sporten med størst mulig sikkerhed og glæde. I Hirtshals Sports- og Havfiskerklub afvikler man hvert år CMAS-uddannelsen, som er en grundig uddannelse, der er delt op i tre. Den første del starter i oktober i Hirtshals Idrætscenter. Her er tale om teori om trykluftsapparater og dekompressionstabeller. Desuden får eleverne relevant viden om menneskets anatomi og fysik, og der undervises også i materielkendskab og planlægning af dykningsformer. Denne del afsluttes med en skriftlig prøve. Anden del foregår sideløbende med første del, men den forgår i selve svømmehallen. Her udføres øvelser, der skal sikre, at eleven bliver fortrolig med udstyr samt det at opholde sig under vand. Helbredsmæssigt kræves først, at eleven bliver tjekket af en dykkerlæge og fundet egnet til dykning. Det skal ske bl.a. fordi det at ånde ved luft under tryk kan indeholde forskellige risici. Første og anden del foregår en gang om ugen i vnterhalvåret i Idrætscenteret. Når teoriprøven er bestået og eleverne har opnået en vis sikkerhed og erfaring med de praktiske øvelser i svømmehallen, kan man få et foruddannelsesbevis. De fleste sparer imidlertid dette og tager tredje del af uddannelsen med. Den begynder så snart vejret tillader dykning i åbent vand fra strand, mole eller båd. Denne del af uddannelsen slutter i Kristi Himmelfartsferien på en eksamenstur til enten den svenske eller norske skærgård. Gennemfører man dette, får man et bevis for, at man har gennemgået sportsdykkernes grunduddannelse. Det kan man så senere bygge ovenpå. Hirtshals Sportsdykkerklub er fra september 1983. Klubben råder over en gummibåd, samt "Ajax", en kutter på lidt under 20 ton, som klubben erhvervede i 1995. Den er efterhånden blevet til en rigtig funktionsduelig dykker- og turbåd. Man har derudover en glasfiberbåd. I de velegnede klublokalerne på Sydvestkajen er der god plads til klubbens materiel. Lokalerne egner sig i det hele taget godt til alle klubbens aktiviteter. schib