Ombudsmand giver næse til miljøminister

København, onsdag /ritzau/ Folketingets Ombudsmand gav onsdag miljøminister Hans Christian Schmidt (V) en næse for hans håndtering af pengene i en omstridt pulje i Miljøministeriet. Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen skriver i en redegørelse, at miljøministeren ifølge forvaltningsloven burde have været opmærksom på sin egen mulige inhabilitet, da han deltog i beslutningen om at give penge til Sommersted Skole, hvor Hans Christian Schmidt tidligere var viceskoleinspektør, og ved beslutningen om at købe ejendommen Perleholm, hvor blandt andet Sommersted Skole skulle leje sig ind. - At Hans Christian Schmidt undlod at gøre dette, er efter ombudsmandens opfattelse en fejl; Hans Christian Schmidts behandling af sagen må af denne grund anses for beklagelig, skriver Hans Gammeltoft-Hansen. Hans Christian Schmidt "beklager" fejlen men ser stadig ikke ser noget problem i, at han personligt gav penge til sin gamle arbejdsplads i Vojens. Til gengæld opfordrer Socialdemokraterne og Enhedslisten statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til at overveje miljøministerens fremtid. Dansk Folkeparti kalder dog sagen for en "lille fodfejl" med henvisning til, at ombudsmanden ikke specifik har taget stilling til, om Hans Christian Schmidt var inhabil. Anders Fogh Rasmussen meddeler i en pressemeddelelse, at han "tager til efterretning", at Hans Christian Schmidt har beklaget fejlen. - Samtidig vil jeg gerne understrege, at der naturligvis ikke må herske tvivl om ministrenes objektivitet og upartiskhed ved behandlingen af enkeltsager, skriver statsministeren. I forvejen undersøger Folketingets statsrevisorer for øjeblikket anklagen om, at Hans Christian Schmidt har betænkt sine politiske venner med pengene fra miljøpuljen, og hvorfor han ikke gjorde potentielle ansøgere opmærksom på muligheden for at få del i de 13 millioner kroner i puljen. Miljøministeren har hidtil afvist enhver kritik af både den manglende annoncering af millionerne samt sit eget personlige engagement i sagen om Sommersted Skole. Hans Christian Schmidt har for øjeblikket orlov fra Vojens Kommunes skolevæsen. Ifølge ombudsmandens redegørelse betyder dette imidlertid, at Hans Christian Schmidt - bevidst eller ubevidst - kan have medvirket til "helt eller delvis usaglige begunstigelser af den tidligere og muligt kommende arbejdsgiver for at fremme sine interesser i at kunne vende tilbage til en stilling med det mest optimale indhold". - Hans Christian Schmidt havde som minister afgørende indflydelse på behandlingen og afgørelsen af sagerne om tildeling af midler fra velfærdspuljen til Sommersted Skole/Vojens Kommune i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen Perleholm. Han traf herved en afgørelse, som afveg fra det, der oprindeligt var indstillet fra Skov- og Naturstyrelsen, skriver ombudsmanden i sin 27 sider lange redegørelse. I stedet burde Hans Christian Schmidt have gjort sin foresatte - i dette tilfælde Anders Fogh Rasmussen - opmærksom på sin mulige inhabilitet. Statsministeren kunne derefter afgøre, om miljøministeren var inhabil og tage ham af sagen. Alternativt burde Hans Christian Schmidt have gjort sine embedsmænd opmærksom på problemet, så de i det mindste kunne overveje spørgsmålet og i forlængelse heraf udarbejde et notat om deres overvejelser, skriver ombudsmanden. Socialdemokraternes miljøordfører, Pernille Blach Hansen, mener, at Anders Fogh Rasmussen bør overveje, om "han kan fortsætte med en så flosset miljøminister". - Ombudsmanden er kommet med en klar næse til miljøministeren for hans manglende dømmekraft. Det er en gåde, at Hans Christian Schmidt aldrig overvejede det problematiske i at fordele penge til sin egen tidligere arbejdsplads - på baggrund af en e-mail fra en tidligere kollega, siger Pernille Blach Hansen. Ifølge Enhedslisten miljøordfører, Keld Albrechtsen, vil oppositionen nu overveje, hvordan de videre skal forfølge sagen - herunder om Folketinget direkte skal bede Hans Gammeltoft-Hansen vurdere om, Hans Christian Schmidt var inhabil. - VK-regeringen og Dansk Folkeparti skal ikke bare slippe godt fra holde hånden over ministeren, siger Keld Albrechtsen. Miljøminister nedtoner dog kritikken fra ombudsmanden, og afviser at den skulle få ham til at forlade sin post. - Det her er jo et spørgsmål om at have brugt forvaltningsloven til at få efterprøvet spørgsmålet, selv om man mener at være habil. Så det er bare det. Det er selvfølgelig en fejl, og det beklager jeg. Nu vil vi være opmærksomme på problemet i fremtiden, siger Hans Christian Schmidt. Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann, mener heller ikke, at ombudsmandens kritik er alvorlig. - Ombudsmanden siger, at han burde have sagt til statsministeren, at der var en mulighed for, at han var inhabil. Det er en kritik, men det er ikke en entydig konklusion om, at han er inhabil. Det er beklageligt, at der sker sådan en lille fodfejl, men man kan ikke sætte spørgsmålstegn ved, om han er inhabil. Det måtte ombudsmanden i så fald have konkluderet, og det har han ikke gjort, tilføjer Jørn Dohrmann. /ritzau/