Ombudsmand ind i tvist om Tradsvejen er farlig som skolevej

Forældrepar anklager Nørager Kommune for bevidst forkert sagsbehandling samt for ikke tage hensyn til politiets vurdering af vejen som trafikfarlig for børn

Trafikpolitik 12. september 2002 08:00

RAVNKILDE: Folketingets ombudsmand har nu besluttet at gå ind i den langvarige tvist mellem et forældrepar på Risrækken og Nørager Kommune. Tvisten står om, hvorvidt Tradsvejen er farlig at færdes på for skoleelever. Ombudsmanden reagerer efter en klage fra faderen, Jeppe Dalgaard, der er utilfreds med Nørager Kommunes afslag på fri skoletransport for ægteparrets tre skolesøgende børn, hvoraf den yngste i dag er syv år. Forældreparrret mener nemlig, at den 2,3 kilometer lange skolevej fra hjemmet på Risrækken ad Tradsvejen til Ravnkilde er direkte farlig at færdes på for deres børn, fordi der foregår en voldsom trafik af lastbiler fra grusgraven i Nysum og nordpå ad Tradsvejen. Efter kommunens afslag på fri transport har Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt været involveret i sagen. Rådet fandt dog ikke grundlag for at gå ind og ændre på Nørager Kommunes afslag på fri skoletransport. Flere klagepunkter I sit brev til Folketingets ombudsmand har Jeppe Dalgaard fire klagepunkter. Blandt andet er han utilfreds med en ekspeditionstid på over to år fra sagens start til Tilsynsrådets endelige afgørelse i foråret. Han undrer sig ligeledes over, at tilsynsrådet finder det i orden, at Nørager Kommune har lagt en ældre trafikplan til grund for afslaget, selv om den er i besiddelse af en nyere, samt over at kommunen har ignoreret politiets vurdering af Tradsvejen som trafikfarlig. Tilsynsrådet fandt det i foråret bevist, at Nørager Kommune ikke har opfyldt reglerne for partshøringer i sagen, men ville alligevel ikke foretage sig yderligere. Dette forhold finder Jeppe Dalgaard så graverende, at han kræver, at sagen om fri elevtransport skal gå om. Endelig påpeger Jeppe Dalgaard, at Nørager Kommune ved behandlingen af sagen ikke har taget hensyn til familien Dalgaards tre børns alder og modenhed. Ifølge en vejledning til folkeskoleloven skal netop dette forhold indgå i det grundlag, afgørelsens træffes på. Af kommunens sagsbehandling fremgår det heller ikke, hvorfor den tilsidesætter politiets nye vurdering af Tradsvejen farlighed. Afventer svar I første omgang har ombudsmanden bedt Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt og Nørager Kommune om en udtalelse i sagen og om udlån af alle sagens akter. I et brev til Jeppe Dalgaard finder ombudsmanden ikke grundlag for at indlede en undersøgelse af den lange ekspeditionstid ud fra den betragtning, at sagen nu er afsluttet, og en undersøgelse på nuværende tidspunkt ikke vil hjælpe Jeppe Dalgaards resstilling i den konkrete sag. Jeppe Dalgaard afventer nu et udspil i sagen fra ombudsmandens side. - Dog kan jeg under alle omstændigheder glæde mig over, at Tradsvejens trafikfarlighed bliver taget op næste år i forbindelse med Nørager Kommunes revison af trafiksikkerhedsplanen. Samtidig har teknisk forvaltning og udvalget for teknik og miljø på baggrund af en anmodning fra Hobro Politi udpeget Tradsvejen mellem vores bopæl på Risrækken og Ravnkilde by som en af de strækninger, hvor Nørager Kommune næste år ønsker at få foretaget automatisk trafikkontrol, påpeger Jeppe Dalgaard optimistisk.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...