Hjørring

Ombygning af Kløvergården

HJØRRING:Børne- og undervisningsudvalget har besluttet at søge om frigivelse af 1,6 mio. kr., så en planlagt ombygning af Kløvergården kan sættes i værk. Ombygningen er påbegyndt med gennemførelsen af en etape et i 2000, og på investeringsplanen er der i 2004 sat to mio. kr. af til etape to. Arkitektfirmaet Bundgaard & Kassow er totalrådgiver på projektet, og byrådet frigav allerede før jul 400.000 kr. til ombygningen. Nu søges den sidste del af de to mio. kr. så fri til projektet. Der har været afviklet licitation 31. marts, hvor man modtog tilbud fra indbudte entreprenører, og der er på det grundlag opstillet et anlægsbudget. - Vi glæder os meget til at få projektet ført ud i livet. Det er grundlaget for, at de tanker og idéer vi har for Kløvergården kan udføres 100 procent, og det er vigtigt også i relation til den støtte, som Socialministeriet har vist os i forhold til indsatsen overfor truede børn og unge, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V).