EMNER

Ombygning i Jerup Præstegård

JERUP:Der er byggerod i Jerup Præstegård for tiden. Det skyldes en ombygning af det lille trange the-køkken ved konfirmandstuen der nu udbygges. Et tidligere fyrrum lægges til, og det betyder, at køkkenet nu bliver på 13 kvadratmeter. Ombygningen koster godt og vel 200.000 kr. og forventes færdigt i løbet af sommerferien. Desuden anlægges der en terrasse mod øst i privatboligen. Angående kirken, så håber menighedsrådet på, at det nye indgangsparti med bedre tilkørselsforhold for kørestolsbrugere kan realiseres i 2006, men sagen er langsommelig, idet den har været igennem flere instanser, og nu befinder sig i kirkeministeriet. Der indføres nye regler for ringe-tider såvel sommer som vinter. På kirkegården renoveres pladsen mod nordøst med de gamle gravsten, så stenene bliver mere synlige. Menighedsrådets kasserer, Ingelise Pedersen havde den 1. april bestridt posten i 25 år. Det modtog hun en erkendtlighed for på menighedsrådsmødet 16. maj.