Lokalpolitik

Ombygning løser pladsproblem OPLÆG: Plads til tre klasselokaler og IT rum i lærerværelse og kontorfløj

NØRAGER:Når kommunalbestyrelsen tirsdag aften samles i byrådssalen til årets sidste møde, kommer et forslag om en større ombygning af administrationsfløjen og gymnastiksalen på Sortebakkeskolen på dagsordenen. - Et arkitektfirma har udarbejde et forslag til, hvordan de nuværende problemer med mangel på klasselokaler kan løses permanent. Vi ønsker en diskusison i hele kommunalbestyrelsen om, hvor vidt det fremlagte planforslag er en god idé samt i så fald hvordan det umiddelbart kan lade sig gøre at realisere projektet økonomisk, forklarer Orla Kastrup (V), formand for kultur- og socialudvalget. Ny administrationsfløj I forslaget fra arkitektfirmaet indgår, at den nuværende administrationfløj med lærerværelse og kontorer bygges om, så den fremover kommer til at rumme tre nye normalklasser, grupperum, depot og toiletafdeling. For at skabe plads til et nyt lærerværelse og nødvendige kontorfaciliteter skal den nuværende store gymnastiksal bygges om til en ny administratisonfløj med lærerværelse, kontorer, mødelokale og toiletter. Langs langsiden af gymnastiksalen ud mod skolegården er det planen at etablere en indskudt etage, hvor lærerne kan have et mødelokale samt et stort forberedelsesrum med direkte trappenedgang til stueplan. Projekt til fem mio De samlede byggeudgifter for ændringen af den nuværende administrationsfløj og den store gymnastiksal inklusiv teknikerhonorar er fem mio kroner i alt. - Og det er jo mere end de tre mio, vi allerede har afsat på anlægskontoen i næste års budget. Derfor skal vi have en fælles politisk snak om, hvor vidt det er muligt at omrokere på nogle af budgetposterne på skoleområdet samt hvordan et eventuel manglende restbeløb kan financieres, påpeger Orla Kastrup og tilføjer: - Men først og fremmest drejer det sig på kommunalbestyrelsesmødet næste tirsdag at få truffet en principbeslutning om projektet. Selve realiseringen skal vi så drøfte på det planlagte temamøde om emnet tirsdag 4. januar. Gymnastik i ny minhal Ved at inddrage den store gymnestiksal til administrationsfløj, kommer skolen til at mangle en gymnastiksal fremover. - Det problem har vi tænkt løst på den måde, at eleverne skal benytte den nye minihal, som Sortebakkehallen planer om at opføre, understreger Orla Kastrup. Hallens bestyrelse har netop afleveret et skitseforslag for haludvidelsen til kommunen. Ifølge Peder Nielsen, bestyrelsesformand, er det planen at bygge en ny hal på 650 kvm i forlængelse af den nuværende med en mellembygning i to etager til blandt andet omklædning, nyt cafeterie og mødelokaler. Går alt som planlagt, kan minihallen stå klar til brug næste efterår.